Energismarta kommunhus

Projektets övergripande mål är att bidra till en ökad medvetenhet kring den vardagliga elanvändningen gällande verksamheten i kommunhuset samt minska elanvändningen genom att kartlägga och tydliggöra energifällor och att kunna visualisera effekterna av elförbrukande aktiviteter.

Kommunhus i Västra Götaland tävlar i att minska elanvändning i sina respektive kommunhus

På uppdrag av Länsstyrelsen genomför Hållbar utveckling Väst en tävling för kommuner i Västra Götalands län som vill minska sin elanvändning. Tävlingen pågår under hösten 2011 och våren 2012. Huvudmomentet i tävlingen är att de deltagande kommuner tävlar i att spara el i kommunhuset och en del i tävlingen är också att genomföra informationsåtgärder riktade till övriga medborgare om det specifika projektet.

Relaterade nyheter

Energismarta kommunhus visar hur man sparar el

Tjugo kommunhus i Västra Götaland har tillsammans sparat över en halv miljon kilowattimmar elenergi i tävlingen Energismarta kommunhus. Bollebygds, Uddevalla respektive Härryda kommun är bäst i var sin kategori.

Energismarta kommunhus – mars resultat

Tävlingen om kilowattimmarna fortsätter och under mars månad sparar kommunhusen mest hittills under tävlingen. Den sammanlagda elanvändningen minskade med 130 000 kilowattimmar jämfört med förra året.  Bollebygd kommun har slått tävlingens rekord med nästan 30 procent minskad elanvändning. Även Tranemo med 27 procent och Mark med 20 procent uppvisar imponerande resultat. De andra kommunernas resultat finner du här.

 

Energismarta kommunhus – ännu bättre resultat med rättade rapporter

Efter att fel upptäckts i månadsrapporterna har HUV gått igenom dokumentationen och rättat till ett par fel. Vi har hört av oss till kommunerna och säkerhetställt indata. Vi fann då att Herrljunga kommunhus hade minskat sin elanvändning med ytterligare 500 kWh under december månad. Ställningen mellan kommunerna är oförändrad, tillsammans har kommunerna minskat sin elanvändning med mer än 400 000 kWh sedan tävlingens början och vi väntar med spänning på mars månads resultat.

Alla projekt