Marknadsöversikt energieffektiva småhus, etapp 3

Vi tar fram en marknadsöversikt över energieffektiva småhus från svenska husleverantörer. Översikten riktar sig till privatpersoner som ska bygga hus och till byggföretag och kommuner (bygglovsenheten, energirådgivningen) för vidare distribution till potentiella nybyggare.

Marknadsöversikt energieffektiva småhus, etapp 3

Vi arbetar just nu med att ta fram vår tredje marknadsöversikt över energieffektiva småhus från svenska husleverentörer. Översikten lanseras under våren 2015 och riktar sig till dig som ska bygga en villa och vill ha låg energikonstnad och miljöpåverkan.

Det finns idag få hustillverkare som kan erbjuda energieffektiva hus med uppvärmning som baseras på annan energiform än el. Projektet vill sammanställa en översikt över hustillverkare som kan erbjuda energieffektiva monteringsfärdiga hus. Hus som är med i broschyren har jämförbara förutsättingar och kan därför vara ett effektivt sätt att marknadsföra sig (om man kan visa bra resuktat).

I projektets aktivitetsplan ingår workshops för deltagande företag och aktörer, datainsamling och beräkning, utformning av marknadsöversikt, spridning och utvärdering.

Marknadsöversikten tas fram i samarbete med Passivhuscentrum i Alingsås.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Relaterade nyheter

Energi- och klimatdagen 2014, Örebro

Välkommen till Örebroregionens energi- och klimatdag 2014.

Kravlista till deltagande småhusleverantörer

För att kunna genomföra en sammanställning som är så objektiv som möjligt behöver vi vissa underlag av småhusleverantörer.