Energieffektivisering

EnergInVäst

Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland
Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus – En marknadsöversikt

Marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus
Projektet tar fram en marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva småhus.

Energispaningen uppdateras

Energispaningen uppdateras och det nya upplägget möjliggör för ett friare kreativt skapande för eleverna i årskurs 5-6.

Uthållig kommun - regional samordning

Hållbar utveckling Väst har i uppdrag av Energimyndigheten att samordna de nio kommunerna i Västra Götaland som deltar myndighetens program Uthållig k
Mer än en femtedel av landets kommuner deltar nu i den andra etappen av Uthållig kommun under programperioden 2008-2011 och arbetar för att göra det lokala samhället mer uthålligt.