Energieffektivisering

REKLIM

Regionala Energikontor och Lokalt Klimatarbete
Regionala Energikontor och Lokalt Klimatarbete

Marknadsöversikt: Energieffektiva småhus

Marknadsöversikt: Energieffektiva småhus
Projektet skall kartlägga vilka småhustillverkare på marknaden som kan erbjuda energieffektiva hus till privatpersoner

ENIG

ENergieffektivisering I Grupp
Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk som långsiktig ska hjälpa svensk industri att bli mer energieffektiv.

Energikartläggningscheckar

Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning
Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning

Ventilationsbroschyr

Ventilera rätt - bra att veta om ventilation av hus och lägenheter
Projektet ta fram informationsmaterialet: en broschyr anpassad för allmänheten och ett kompendiet (riktat till energikontoren och energi- och klimatrådgivarna).

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor
Projektet syftar till att förbättra utvärderingen av energi- och klimatrådgivarnas samt energikontorens arbete.

EnergInVäst

Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland
Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus – En marknadsöversikt

Marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus
Projektet tar fram en marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva småhus.

Energispaningen uppdateras

Energispaningen uppdateras och det nya upplägget möjliggör för ett friare kreativt skapande för eleverna i årskurs 5-6.

Uthållig kommun - regional samordning

Hållbar utveckling Väst har i uppdrag av Energimyndigheten att samordna de nio kommunerna i Västra Götaland som deltar myndighetens program Uthållig k
Mer än en femtedel av landets kommuner deltar nu i den andra etappen av Uthållig kommun under programperioden 2008-2011 och arbetar för att göra det lokala samhället mer uthålligt.