Energieffektivisering

Energispartävling inom programmet Uthållig kommun

Energispartävling i kommunhusen i uthålliga kommuner
Projektet innebär att kommunerna samt kluster tävlar för att nå bästa energieffektiviseringen.

Strategiskt processtöd inom programmet Uthållig kommun

Strategiskt processtöd för uthålliga kommuner
Projektet syftar till att utveckla det strategiska stödet till och det strategiska arbetet i deltagande kommuner i Uthållig kommun.

REKLIM

Regionala Energikontor och Lokalt Klimatarbete
Regionala Energikontor och Lokalt Klimatarbete

Marknadsöversikt: Energieffektiva småhus

Marknadsöversikt: Energieffektiva småhus
Projektet skall kartlägga vilka småhustillverkare på marknaden som kan erbjuda energieffektiva hus till privatpersoner

ENIG

ENergieffektivisering I Grupp
Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk som långsiktig ska hjälpa svensk industri att bli mer energieffektiv.

Energikartläggningscheckar

Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning
Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning

Ventilationsbroschyr

Ventilera rätt - bra att veta om ventilation av hus och lägenheter
Projektet ta fram informationsmaterialet: en broschyr anpassad för allmänheten och ett kompendiet (riktat till energikontoren och energi- och klimatrådgivarna).

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor
Projektet syftar till att förbättra utvärderingen av energi- och klimatrådgivarnas samt energikontorens arbete.

EnergInVäst

Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland
Energieffektivisering i industrier i Västra Götaland

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus – En marknadsöversikt

Marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus
Projektet tar fram en marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva småhus.