Energieffektivisering

Energispaningen uppdateras

Energispaningen uppdateras och det nya upplägget möjliggör för ett friare kreativt skapande för eleverna i årskurs 5-6.

Uthållig kommun - regional samordning

Hållbar utveckling Väst har i uppdrag av Energimyndigheten att samordna de nio kommunerna i Västra Götaland som deltar myndighetens program Uthållig k
Mer än en femtedel av landets kommuner deltar nu i den andra etappen av Uthållig kommun under programperioden 2008-2011 och arbetar för att göra det lokala samhället mer uthålligt.