Energieffektivisering

Anteckningar från Nätverksträff 2-3 mars 2017

Årets första nätverksträff gick av stapeln i Göteborg den 2-3 mars och 25 energi- och klimatrådgivare deltog. Under torsdagsförmiddagen var även EKR-cheferna inbjudna att delta. Träffen ägnades åt att diskutera de nya förutsättningarna för energi- och klimatrådgivning, vi fick exempel på lyckade EKR-samarbeten och mer information om insatsprojekten.

Energi & logi

Elite Hotell Plaza, Göteborg
30 mars, 2017 - 09:0012:00

Hur kan ditt hotell eller pensionat stärka sin miljöprofil genom att minska energianvändningen och kostnaderna? Välkommen till en inspirerande och kostnadsfri seminariedag om logi och energi.

Under dagen lyssnar vi till konkreta exempel från hotell och pensionat som arbetar strukturerat med energi, miljö och hållbarhet. Vi pratar om ekonomi och stöd att söka. Träffen arrangeras av Hållbar utveckling väst, energikontoret i Västra Götaland, i samverkan med Region Halland, Turistrådet Västsverige och Passivhuscentrum, med finansiering från Energimyndigheten och EU. 

Pastorat i väst i gemensam jakt på sänkt energianvändning

Nu bildar vi ett nätverk för energieffektivisering med pastorat i Västra Götaland och Halland. Fram till 2020 ska pastoraten samarbeta för att minska sin klimatpåverkan - och det finns många utmaningar, inte minst att sida vid sida arbeta med att sänka energianvändningen i medeltidskyrkor och moderna församlingshem.

Ellen Thersthol

Projektledare. Regional samordnare Energi- och klimatrådgivarnätverket, projektmedarbetere Green Building A-Z

Ellen arbetar som Regional utvecklingsledare för Energi- och klimatrådgivarnätverket och i INTERREG-projektet Green Building A-Z.

Ellen har läst Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram på Göteborgs Universitet och har tidigare erfarenhet av att arbeta i kommunal verksamhet.

Fritiden ägnas helst åt skidåkning, segling och annat friluftsliv, men också tv-serier och fika med gott sällskap.

Nu är kalendariet uppdaterat!

Nu är kalendariet för Energi- och klimatrådgivarnätverket uppdaterat. Du hittar det i högerspalten och här.

Vårträff för energi- och klimatrådgivarnätverket

Kurorten Mösseberg Falköping
8 mars, 2018 - 09:009 mars, 2018 - 15:00

I mars är det dags för vårträff med Energi- och klimatrådgivarnätverket. Vi kommer fokusera på hur vi möter kraven i utlysningen under nästa period och på ämnet kommunikation.

Vi inleder träffen med information från Energimyndigheten om det vi vet inför insatsprojekten. och EKR +.   Energimyndigheten vill att vi på både regional och lokal nivå skall arbeta med målgruppsanalys och aktivitetsplaner. Vi kommer arbeta praktiskt med dessa dokument under träffen. Dag 2 har kommunikation som tema och Lars Magnusson kommunikatör på HUV leder dagens arbete. Ni får tips och inspiration och hjälp och Nina Ramsauer, EKR i Falköping berättar om hur hon har arbetat med film för att visa upp rådgivningen.

Kick-off för Energi- och klimatrådgivarnätverket 2017

Göteborg
2 mars, 2017 - 09:303 mars, 2017 - 13:00

Torsdag 2 mars - OBS! Förmiddagens program riktar sig till EKR och till ansvariga chefer i respektive kommun.

09.00 – 09.30     Samling med fika

09.30 – 12.00     Energi– och klimatrådgivning - Förutsättningar, förändringar och framtid

Bättre arbetsmiljö med energieffektiv belysning

Ljuset är så självklart att det är lätt att glömma bort. Men rätt belysning är en viktig del i att skapa en bra arbetsmiljö – och dessutom bra för klimatet.
– Med lite teknik och planering kan man halvera energikostnaden för belysning, säger Annki Bergh, energi- och klimatrådgivare i Marks kommun.

Frukostseminarium: Energieffektiv belysning

Lydde Gård, Kinna
9 februari, 2017 - 07:3009:30

Välkommen till en kostnadsfri frukostföreläsning om hur ditt företag kan energieffektivisera belysningen och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö. Med planering och teknik kan energikostnaden för företagets belysning halveras.

Energilyftet - Seminarium i Skövde 14 november

14 november, 2016 - 09:0015:00

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig främst till dig som är beställare, konsult, ingenjör, arkitekt, byggprojektledare, förvaltare eller drifttekniker. Utbildningen är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad, och för kommande energikrav. På seminariet presenteras Energilyftet, drivkrafter till lågenergibyggande, och goda exempel. Vi diskuterar hur ni arbetar lokalt och regionalt.