Energieffektivisering

Seminarie om energieffektivisering

Ekocentrum Göteborg
17 februari, 2016

Hållbar utveckling Väst och Göteborgs Stad bjuder in till en givande förmiddag i energins tecken. Energi– och klimatrådgivare från Göteborgs stad berättar hur de kan vara en resurs för företag i energiarbetet. De har under 2015 besökt över 80 företag och organisationer och delar nu med sig av sina erfarenheter.

Vi kommer också att få lyssna på hur Peter Rundqvist från ICA Focus och Jan Åsberg och Robert Jorfors från Vghab har jobbat med energifrågorna i sina företag, vilka åtgärder de gjort och vad resultaten blev.

Nätverk för energieffektivisering tar fart

Hållbar utveckling Väst (HUV) på workshop tillsammans med landets energikontor och länsstyrelser

Frukostmöte på Orust

Den 23 oktober hölls ett frukostmöte på Orust med temat Hållbarhet. Det samlade budskapet från deltagande föreläsare var att det just nu finns många olika typer av stöd för företag att söka för att arbeta med frågor som rör energi och miljö. 

Webbmöte med energi- och klimatrådgivarna i Västra Götaland

Lyssna på presentationen om de två nya företagssatsningarna som kommer att pågå under perioden 2015-2020. 

Studieresa med tema hållbar planering

OBS fullbokad! Köpenhamn och Malmö
20 oktober, 2015 - 08:3021 oktober, 2015 - 20:00

Följ med på en rundvandring i det klimatanpassade Österbro, se Nordens första Breem Community certifierade stadsdel Masthusen och hur ekostaden Augustenborg klarat senaste årens skyfall. Det är några av stoppen vi gör när vi åker till Malmö och Köpenhamn för en studieresa om hållbar planering. Vi tar del av exempel inom energi, klimatanpassning, grönstrukturer och social hållbarhet.

Välkommen att följa med och inspireras av goda exempel och träffa kollegor från andra kommuner att diskutera och utbyta erfarenheter med!

Nätverk för energieffektivisering

I våra nätverk hjälper företagen varandra med energieffektivisering
Energikontor Väst driver företagsnätverk i Västra Götaland för att stödja företagen i deras arbete med energieffektivisering.

Regeringens nya solcellsstöd och klimatsatsning

Regeringen ökar stödet till installation av solceller till 225 miljoner kronor 2016 och 390 miljoner kronor per år 2017–2019. Effektgränsen för skattefri solel blir 255 kW per juridisk person.

Information om Regionala noder och energieffektivanätverk till energi- och klimatrådgivarna

Webbinarie
6 oktober, 2015 - 10:0011:30

För att informera om de två nya företagsprojekten, regionala noder och energieffektiviseringsnätverk som har dragit igång nu i höst. Under mötet kommer vi även att ha en workshop för att hitta de bästa och smidigaste samverkansformerna kring dessa två projekt och ert uppdrag inom EPBD2.

Stöd för energikartläggning i företag

Vi hjälper företag att minska energianvändningen
Energikontor Västs projekt för att stödja företag i Västra Götaland före, under och efter en energikartläggning.

Storköken – en försummad energisparpotential!

GÖTEBORGS STADSMUSEUM, WALLENSTAMSALEN, NORRA HAMNGATAN 12
28 augusti, 2015 - 09:3016:00

SMART SAMVERKAN MINSKAR ENERGIANVÄNDNINGEN MED 30-50%

Den 28 augusti kommer erfarenheter och resultat från Beloks projekt Energieffektiva storkök att presenteras, till exempel teknik som marknaden redan idag kan erbjuda, kostpersonalens centrala roll och vikten av samverkan mellan beställare och användare.

Anmäl dig och dina kollegor här: