Energieffektivisering

Stora pengar att spara i kommunernas VA-nät

 

Kommuner kan spara mycket pengar och energi i sina VA-nät. Det visar ett gemensamt projekt med tio kommuner i Västra Götaland. I genomsnitt har energianvändningen halverats i pumpstationer där åtgärder genomförts.

ENVA- avslutningsseminarie

VA-Mässan Elmia, Jönköping
2 oktober, 2014 - 09:3010:20

Att spara 30 % i demonstrationsanläggningarna var målet för projektet ENVA—Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem. Ett mål som på de flesta håll nåtts med marginal. Under seminariet berättar 3 kommuner om sitt arbete med energieffektivisering och sina resultat.

 9.30   Projektet ENVA

  • Josep Termens och Therese Näsman, Hållbar utveckling Väst hälsar välkomna och berättar kort om projektet.

          Goda Exempel från ENVA

Utvärderingsworkshop EFiVäst

Göteborg
7 oktober, 2014 - 09:0014:30

Välkommen till EFiVäst:s avslutningsworkshop!

Vi träffas på Ekocentrum i Göteborg för att:

  • Summera vad vi åstadkommit i projektet.
  • Utbyta erfarenheter och lärdomar.
  • Diskutera hur vi kan gå vidare och fortsätta utveckla gemensam energitillsyn.

Ladda ner det fullständiga programmet.

Energi- och klimatdagen 2014, Örebro

Välkommen till Örebroregionens energi- och klimatdag 2014.

Handbok

Handboken "Bioenergi och ånga i industrin" kan downloadas här.

Kravlista till deltagande småhusleverantörer

För att kunna genomföra en sammanställning som är så objektiv som möjligt behöver vi vissa underlag av småhusleverantörer.

Besöksrapport

Här kan du ladda ner den aktuella besöksrapporten till dina besök inom projektet "Rådgivning inom kyl- och värmeanläggningar" inom EPBD2.

Seminarium i Almedalen onsdag 2 juli

Almedalen
2 juli, 2014 - 11:0011:45

Energikontoren Sverige kommer att anordna ett seminarium i Almedalen onsdag 2 juli klockan 11-11.45. Vi kommer att hålla till på Miljöaktuellts arena på Gotlands Museum. Seminarium kommer att handla om energieffektivt byggande och renovering. Det kommer att inledas av Jon som berättar om oss regionala energikontor, vilka områden vi arbetar med och vad vi gör specifikt inom byggområdet (SweBuild, nodprojektet osv). Sedan följer ett samtal mellan politik och bransch kring följande frågeställningar:

Oklart kring nytt krav på energikartläggning i företag

Den 1 juni träder energieffektiviseringsdirektivet (EED) i kraft och då ska alla företag med minst 250 anställda och med en omsättning som överstiger 50 miljoner euro regelbundet börja energikartlägga verksamheten.

Startbidrag för att halvera energianvändning i befintlig fastighet

Nu kan ägare till flerbostadshus söker bidrag i samband med en förstudie för en kommande renovering av huset. För genomförande av förstudien utgår stöd på max 150 000 kr. Senaste datum för ansökan: 02 juni 2014, kl 17.