Energieffektivisering

Temadag: energieffektivisering i hotell och konferensanläggningar

Scandic Plaza Borås
3 februari, 2015 - 09:0015:30

Hotell och konferensanläggningar har stora möjligheter att minska sina energikostnader genom att energieffektivisera sina anläggningar. Under dagen ges information och inspiration kring vad ni kan göra för att minska era kostnader för el och värme.

Förmiddagen bjuder på intressanta och konkreta föreläsningar och under eftermiddagen kan ställa frågor direkt till experter och leverantörer av energieffektiva produkter och tjänster.

Webbinaruim Hållbart byggande

15 december, 2014 - 08:3009:45

De byggnader vi bygger idag kommer att ha en stor påverkan på såväl miljön som människors hälsa under en lång tid framöver. Den 15 december kan du ta del av exempel på hur kommuner arbetar med att bygga hållbara byggnader där energianvändning, materialval och hälsoaspekter tas med i beräkningen.

Workshop om regionalfonder, nätverksbyggande och energiledning

Vi vill gärna bjuda in er till en workshop i Göteborg den 24 november 2014 som handlar om

  • Regionalfonder och vad det innebär för möjligheter för din kommun
  • Energiledning, diskussion och utbildning
  • Nätverksbyggande, lyckade exempel från verkligheten och diskussion

Stora pengar att spara i kommunernas VA-nät

 

Kommuner kan spara mycket pengar och energi i sina VA-nät. Det visar ett gemensamt projekt med tio kommuner i Västra Götaland. I genomsnitt har energianvändningen halverats i pumpstationer där åtgärder genomförts.

ENVA- avslutningsseminarie

VA-Mässan Elmia, Jönköping
2 oktober, 2014 - 09:3010:20

Att spara 30 % i demonstrationsanläggningarna var målet för projektet ENVA—Energieffektivisering i kommunala vattenpumpsystem. Ett mål som på de flesta håll nåtts med marginal. Under seminariet berättar 3 kommuner om sitt arbete med energieffektivisering och sina resultat.

 9.30   Projektet ENVA

  • Josep Termens och Therese Näsman, Hållbar utveckling Väst hälsar välkomna och berättar kort om projektet.

          Goda Exempel från ENVA

Utvärderingsworkshop EFiVäst

Göteborg
7 oktober, 2014 - 09:0014:30

Välkommen till EFiVäst:s avslutningsworkshop!

Vi träffas på Ekocentrum i Göteborg för att:

  • Summera vad vi åstadkommit i projektet.
  • Utbyta erfarenheter och lärdomar.
  • Diskutera hur vi kan gå vidare och fortsätta utveckla gemensam energitillsyn.

Ladda ner det fullständiga programmet.

Energi- och klimatdagen 2014, Örebro

Välkommen till Örebroregionens energi- och klimatdag 2014.

Handbok

Handboken "Bioenergi och ånga i industrin" kan downloadas här.

Kravlista till deltagande småhusleverantörer

För att kunna genomföra en sammanställning som är så objektiv som möjligt behöver vi vissa underlag av småhusleverantörer.

Besöksrapport

Här kan du ladda ner den aktuella besöksrapporten till dina besök inom projektet "Rådgivning inom kyl- och värmeanläggningar" inom EPBD2.