fairtrade_logo.jpg

Rättvis handel-gruppen

Arbetsgruppen riktar sig till kommuner som är, eller verkar för att bli, Fairtrade City i Västra Götaland. Följande kommuner är idag Fairtrade City inom regionen: Alingsås, Borås, Göteborg, Härryda, Lerum, Mark, Strömstad, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Vänersborg och Öckerö.

Hållbar utveckling Väst samordnar arbetsgruppen för Fairtrade Ciy inom Kommunnätverket för hållbar utveckling.