Stöd för energikartläggning i företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och sänka kostnaderna för energi, minska klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön? Då ska du börja med att göra en energikartläggning. Hållbar utveckling Väst kan hjälpa ditt företag att söka stöd för, genomföra en energikartläggning och hitta rätt kompetens för att genomföra åtgärder.

Vi hjälper företag att söka stöd för och genomföra energikartläggningar

Läs mer om energikartläggningsstöd för företagLäs mer om energikartläggningsstöd för företagEn energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur energianvändningen kan effektiviseras.
Stöd för energikartläggning är ett finansiellt stöd för dig som vill få koll på ditt företags energianvändning.

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd.

Energikartläggningen kan genomföras av någon på ditt företag om den kompetensen finns och stödet kan då bidra med att finansiera personalkostnaden för detta. Vanligast är dock att ta in en konsult som genomför energikartläggningen och stödet används då till detta.

Resultatet av en energikartläggning blir en rapport som visar på energianvändningen idag samt ger förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Vem kan få stödet?

För att vara berättigad till stödet ska företaget ha en årlig energianvändning om minst 300 MWh. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan också få stöd.

Hållbar utveckling Väst hjälper ditt företag i energiarbetet, med att ansöka om energikartläggningsstöd och . Du som företagare är välkommen att höra av dig för att få vägledning inför, under och efter genomförandet av en energikartläggning.
Läs mer om hur mycket stöd ditt företag bör söka.

Vi erbjuder hjälp och stöd

Vi erbjuder stöd och hjälp till små och medelstora företag i regionen inför, under och efter det att ditt företag ansökt om stöd för energikartläggning. Vi kan till exempel hjälpa till vid ansökan av stödet till Energimyndigheten eller med en kravspecifikation till en energikonsult. Vi anordnar seminarier med olika typer av inriktningar och informerar företag om de stöd som erbjuds för att arbeta med energieffektivisering.

Efter energikartläggningen stöttar vi ditt företag i det fortsatta energiarbetet. Med andra ord hjälper vi dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Stödet söks via Energimyndigheten och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.

Relaterade nyheter

Ledig tjänst: Projektmedarbetare energieffektivisering i företag

Vi söker nu en projektmedarbetare för anställning från april 2018. Vi söker dig som vill arbeta aktivt med hållbar samhällsutveckling och omställning av energisystemet, med särskilt fokus på små och medelstora företag. Tillsammans med övriga anställda arbetar du kreativt i projektform med många externa kontakter.

Temadag om finansiering för små och medelstora företag

Mikrolån, förstudiemedel och stöd för energieffektivisering - den 21 mars arrangerar IDC och Almi en heldag i Skövde om finansiering för små och medelstora företag. Hållbar Utveckling Väst finns på plats för att berätta mer om de stöd för energiomställning och -effektivisering som små och medelstora företag kan söka.

Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag

Ibland krävs nya vägar och samarbeten för att nå ut. Energimyndigheten och Sveriges regionala energikontor - däribland Hållbar Utveckling Väst - har under två år samarbetat inom projektet Regionala noder i syfte att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu tar vi det samarbetet vidare.

Förändrat beteende gav sänkta energikostnader - och högre kvalitet

Med förändrat beteende och kultur på fabrikerna lyckades Volvo Construction Equipment både spara pengar i energiutgifter och förbättra arbetsmiljö och kvalitet. Nyckeln till att lyckas var att få med sig medarbetare på alla nivåer – och de började underifrån.

Inspirationsträff: Hur kan Klimatklivet stötta industrin?

Den 19 januari bjuder Hållbar Utveckling Väst, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen in till en inspirationsträff där vi fokuserar på lösningar för omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland. Dagen kommer att bjuda på både information och inspiration!

”För sjöfarten finns det bara saker att vinna på att energieffektivisera"

Hallå, Peter Olsson, ordförande för Svenska Fiskares Producentorganisation (SFPO), den 12 och 19 maj arrangerar ni tillsammans med Hållbar Utveckling Väst seminarier om energieffektiv sjöfart, varför är det viktigt för sjöfarten att arbeta med energieffektivisering?

Inspirerande dag om hållbar användning av energi inom logi

Med rätt verktyg kan hotell och pensionat mer än halvera sin energianvändning. Det berättade föreläsarna på den första seminariedagen av tre om Logi & Energi, arrangerat av Hållbar Utveckling Väst. Bland metoderna för energieffektivisering fanns laddstolpar, solceller och envist gnetande.

Alla projekt