Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Nytt projekt - Bioenergi och ånga för industrin

”Bioenergi och ånga i industrin” är ett utvecklingsprojekt för att stödja en övergång från fossila bränslen till förnybara i form av bioenergi i tillverkningsindustrin. Det ska belysa de möjligheter som finns, både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt med inriktning framför allt mot klimatområdet.

Bioenergi och ånga i industrin

Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri
Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri

Informationsträff om Uthållig Idrott den 26:e nov i Trollhättan

26 november, 2012 - 18:3021:00

Hur kan idrottsföreningar spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader? Anmälan görs här.

Informationsträff om Uthållig Idrott den 21 nov i Skene

21 november, 2012 - 18:3021:00

Hur kan idrottsföreningar spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader? Anmälan görs här.

Informationsträff om Uthållig Idrott den 19:e nov i Timmersdala (utanför Skövde)

19 november, 2012 - 18:3021:00

Hur kan idrottsföreningar spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader? Anmälan görs här.

Idrottsföreningar bjuds in till träffar för sänkta energikostnader

Under november kommer tre informationsträffar om Uthållig Idrott arrangeras i Västra Götaland. På träffarna får idrottsföreningarna information om hur de kan spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader.

Utvärderingsutbildning, Växjö

24 oktober, 2012

De kommunala energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren genomför dagligen ett bra arbete för en hållbar samhällsutveckling. Den här kursen ger verktyg för att mäta HUR bra det arbetet är och för att hitta vägar till ytterligare förbättring. Tanken är att du efter kursen både ska ha verktyg både för att kvantitativt utvärdera hur många kWh din målgrupp sparar och för att kvalitativt utvärdera hur olika delar av ditt projekt eller din aktivitet fungerar och eventuellt kan förbättras.

Utvärderingsutbildning, Kalmar

17 oktober, 2012 - 09:0016:00

De kommunala energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren genomför dagligen ett bra arbete för en hållbar samhällsutveckling. Den här kursen ger verktyg för att mäta HUR bra det arbetet är och för att hitta vägar till ytterligare förbättring. Tanken är att du efter kursen både ska ha verktyg både för att kvantitativt utvärdera hur många kWh din målgrupp sparar och för att kvalitativt utvärdera hur olika delar av ditt projekt eller din aktivitet fungerar och eventuellt kan förbättras.

René Mortensen ny på HUV

Vi är glada att välkomna René Mortensen som börjar som energi- och klimatrådgivare och projektledare på HUV 1 september. Han har tidigare varit projektledare på Västernorrlands Energikontor och är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet.

Vikarierande energi- och klimatrådgivare/projektledare sökes

Vi söker en vikarie för Pauline hos oss som ska vara föräldraledig. I tjänsten ingår dels att vara energi- och klimatrådgivare i Kungsbacka kommun och dels att leda några av HUV:s energieffektiviseringsprojekt.