Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

HUV ingår i nytt partnerskap om solenergi genom projektet SOLEN

Hållbar utveckling Väst har som en av 16 partners gått med i en ansökan inom solenergiområdet. Projektet heter SOLEN och syftar till att synliggöra och möjliggöra för mer solenergiinstallationer.

Spännande studieresa GREEN BUILDING till Bayern och Sydtirol

14 november, 2011 - 08:0017 november, 2011 - 20:00

Tysk-Svenska Handelskammaren bjuder in till en STUDIERESA med tema ”GREEN BUILDING”. Denna gång går studieresan till en av Tysklands grönaste städer München och den aktiva regionen Sydtirol i Österrike.

Resan genomförs från 14-17 november Läs mer här

För mer information och program hör av dig till:

Regeringen satsar på energi- och klimatrådgivning i höstens budget

De kommunala energi- och klimatrådgivarna är en viktig pusselbit i regeringens klimat- och energipolitik. I höstbudgeten satsar regeringen därför 140 miljoner kronor årligen på fortsatt energi- och klimatrådgivning för 2013 och 2014. Läs mer här

International Bioenergy Days

27 september, 2011 - 08:0029 september, 2011 - 17:00

International Bioenergy Days är en konferens för små och medelstora företag som vill exportera produkter inom bioenergi. I år
går den femte konferensen av stapeln i Lidköping, med intressanta föredrag och utställningar.

Läs mer här

Välkommen till Kraftsamling

4 oktober, 2011 - 08:305 oktober, 2011 - 15:30

Kraftsamling är en årlig konferens som vänder sig till landets kommunala energi- och klimatrådgivare, och till Sveriges regionala energikontor.

Ta chansen att bättre lära känna en kollega och bredda ditt
nätverk. Lyssna på inspiratörer som Jessica Cederberg Wodmar och Åsa Törnblom. Inspireras av intressanta föredrag och besök utställningen som i år innehåller aktiviteter från årets trafikantvecka.

Anmäl dig senast den 5 september!

Energibok 2009

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har utgivit en Energibok. Den ger en överblick över energi i allmänheten. Mycket bra läsning!

Sveriges 8 första certifierade solvärmeinstallatörer klara!

De åtta första solvärmeinstallatörerna i Sverige har nu certifierats efter att de genomgått utbildning, klarat prov och dokumenterat ett antal solvärmeanläggningar. Nu erbjuder Svensk Solenergi alla solvärmeinstallatörer i Sverige att certifiera sig med syftet att öka tryggheten för kunden genom att få kvalitetssäkrade installatörer samt att öka kompetensen hos installatörerna.

Världsledande forskare i förnybar energi möts i Linköping

8 maj, 201113 maj, 2011

WREC, World Renewable Energy Congress, hålls i Linköping den 9-13 maj. Världskongressen om förnybar energi har lockat 650 forskare att lämna in referee-granskade vetenskapliga bidrag, så kallade papers, inom en lång rad teman. 

De områden som avhandlas är: solel, solvärme, vindenergi, vattenkraft, vågenergi, bioenergi och bränsleceller men också energieffektivisering inom industrin, uthålliga transporter och städer, lågenergibyggnader och policyfrågor, samt klimatförändringar.

Workshop - samverkan inför ansökan till tredje etappen av Uthållig kommun

Energimyndigheten söker nytänkande kommuner som vill vara med och utforma spjutspetsexempel inom områdena energismart fysisk planering och näringspolitik med energifokus till tredje etappen av Uthållig kommun.

 

Workshop - inför tredje etappen av Uthållig kommun

16 maj, 2011 - 13:0017:00

Energimyndigheten söker nytänkande kommuner som vill vara med och utforma spjutspetsexempel inom områdena energismart fysisk planering och näringspolitik med energifokus till tredje etappen av Uthållig kommun