Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Snart startar European Solar Days 2012

Den 1-13 maj 2012 genomförs European Solar Days i minst 16 länder runtom i Europa och Sverige deltar igen med en nationell kampanj. European Solar Days är den största solenergikampanjen i Europa och den syftar till att höja medvetandenivån om solenergi hos allmänheten. 

European Solar Days 2012

90 solenergievenemang i Sverige 1 -13 maj.
Europeisk solenergikampanj 1-13 maj 2012. 90 solenergievenemang över hela Sverige.

Mingel inför Energiutblick 2012

13 mars, 2012 - 18:0020:00

Hållbar utveckling Väst bjuder tillsammans med flera andra aktörer in till mingel i samband med Energiutblick 2012.

Minglet invigs kl 18:00 och för välkomnandet och underhållningen står standup artisten Niklas Andersson

Pauline Ekoff ny energi- och klimatrådgivare på HUV

Pauline Ekoff är ny energi- och klimatrådgivare och projektledare på Hållbar utveckling Väst. Hon kommer att sköta energi- och klimatrådgivningen i Kungsbacka kommun, som har vänt sig till HUV med detta uppdrag. Hon kommer dessutom att leda projekt framför allt inom energieffektivisering. Pauline kommer närmast från en tjänst som energi- och klimatrådgivare i Borås kommun.

Chalmers Energy Conference

28 mars, 2012 - 09:3029 mars, 2012 - 15:00

Chalmers Energy Conference är ett forum för forskare och intressenter inom industrin samt statliga och kommunala organisationer som deltar i utformningen morgondagens energisystem. Det övergripande temat för konferensen

Lunchseminarium om EU:s program på energiområdet

2 mars, 2012 - 11:0015:00

West Sweden och KanEnergi arrangerar i samverkan med Hållbar utveckling Väst samt Energimyndigheten ett lunchseminarium om EU-programmet Intelligent Energy Europe II. Lisa Lundmark från Energimyndigheten finns på plats för att delge information om den pågående ansökningsomgången, men också för att ge individuella konsultationer för enskilda projektidéer. Under seminariet kommer vi också att beröra andra EU-program som har koppling till miljö- och energiområdet.

Tillståndet i miljön 2012

8 maj, 2012 - 09:0018:00

För åttonde året i rad arrangeras konferensen Tillståndet i miljön — den populära mötesplatsen för miljö- och hållbarhetsproffs inom företag, forskarvärld, myndigheter och organisationer.

I år fokuserar konferensen på näringslivets roll i hållbarhetsarbetet. Dessutom får du möjlighet att ställa dina frågor till Sveriges miljöminister Lena Ek under en timmes utfrågning om den kommande politiken inom miljö och hållbarhet — missa inte det!

Fler gröna jobb i Västsverige

24 februari, 2012 - 09:0015:00

I Sverige blir vindkraft ett allt viktigare affärsområde för företag som SKF och ABB, vilket leder till fler jobb här. Men hur gör vi för att ta en ännu större del av kakan?

Energiting Sydost 2012

15 november, 2012 - 09:0017:00

Boka den 15 november 2012 i Kalmar.Temat för den tredje upplagan av EnergiTing Sydost är Från ord till handling.

EnergiTing Sydost är den viktigaste händelsen och naturliga mötesplatsen för hållbar energiutveckling i sydöstra Sverige. Här sprids information, kunskap och erfarenheter för att inspirera, öka samverkan och driva utveckling av ett hållbart energisamhälle i Sydost framåt.

Hjälp för företag med energikartläggning

Inom projektet ”Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning” kommer HUV fram till hösten 2014 vara en aktiv partner för företag i Västra Götaland som vill satsa på energieffektivisering.