Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

GEO - power

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar tillsammans med 11 andra Europeiska partners i ett projekt som syftar till att hitta goda exempel och ta fram handlingsplaner för ökad användning av geoenergi. En del i projektet går ut på att kartlägga möjligheterna till användning av geoenergi i kommuner.SP erbjuder kommuner att delta och få hjälp av en expert för att göra en lokal kartläggning och handlingsplan, detta är kostnadsfritt.

Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Mellansvensk vindkraftssamling 2011

10 november, 2011 - 08:3016:00

Regionförbundet i Örebro bjuder in till vindkraftssamling i mellansverige.

Tillsammans har vi en uttalad vision om en klimatklok utveckling. Ett sätt att ta tillvara förnybara resurser är vindkraft, men hur ser egentligen förutsättningarna ut för vindkraft i inlandet? Är det en god affär och hur påverkar det människors intressen i övrigt?

Tjörn bjuder in till en energieffektiv dag

26 oktober, 2011 - 13:0021:00

Välkomna till en energieffektiv dag i Tjörns kommunhus i Skärhamn den 26 oktober

Vindkraftskonferens på Chalmers

18 januari, 201219 januari, 2012

Vindkraftsforskning i fokus 2012

18-19 januari 2012 i Göteborg

Vad säger forskarna om vindkraftens miljöeffekter? Vilka är de tekniska nyheterna? Välkommen till konferens om det senaste inom vindkraftsforksningen!

Deltagare: Konferensen vänder sig till forskare, handläggare i planering- och tillståndsfrågor, projektörer, konsulter, verksamma inom kraftbolag och tillverkningsindustrin.

Nu kan Göteborgare se hur soleffektivt deras tak är

Nu lanserar forskare vid Göteborgs Universitet ett nytt verktyg som utifrån verkliga förhållanden visar hur stor solinstrålning som är möjlig – i en hel stad, ett kvarter eller på ett visst tak. I en pilotstudie har forskarna kartlagt Göteborg.

Kurs i ISO 50001, den nya standarden för energilening

18 oktober, 2011 - 09:0016:30

Miljörapporten anordnar i samarbete med SIS och Energimyndigheten ett seminairum i den nya ISO-standarden 5001 förenergiledning. Seminariet vänder sig till företag och organisationer som vill sänka sina energikostnader och öka lönsamheten.

Läs mer om seminariet här

6th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition (IRES 2011)

28 november, 2011 - 08:0030 november, 2011 - 16:00

Välkommen att delta i IRES 2011, en plattform för utbyte av kunskaper och idéer när det gäller vår framtida energiförsörjning.

Under 2010 lockade konferensen deltagare från 41 länder. I år äger evenemanget rum vid bcc Berlin Congress Center,  i hjärtat av den tyska huvudstaden Berlin.

Läs mer om konferensen på EUROSOLAR

Workshop för samhällsbyggare

13 oktober, 2011 - 09:0014 oktober, 2011 - 16:00

Regeringen avser att under 2012 överlämna en forsknings- och innovationsproposition till riksdagen. I syfte att förankra och få in synpunkter på innehållet i propopsitionen anordnar IQ Samhällsbyggnad under två dagar i oktober tre seminarier/ workshops med inriktningar enligt följande:

Energideklarationer och nära-nollenergibyggnader

12 oktober, 2011 - 08:3012:00

IQ Samhällsbyggnad håller ett seminarium där Per Högström från Näringsdepartementet presenterar innehållet i remisserna kring energideklarationer och nära-nollenergibyggnader. Några viktiga aktörer ger sin syn på förslagen, och möjlighet ges till frågor till medverkande samt diskussion i pausen. Mer information om seminariet hittar du på IQ Samhällsbyggnads hemsida