Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Sustainable Energy Week 2011

11 april, 2011 - 00:1715 april, 2011 - 23:17

Den 11- 15 april genomförs Sustainable Energy Week runtom i Europa och för första gången deltar Sverige. Projektet leds av FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor. Syftet med projektet är att synliggöra Sverige och det arbete som utförs i landet.

Läs mer här!

Energi - möjligheter och dilemman

Länk till boken "Energi - möjligheter och dilemman" från Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien

Följ med på studieresa den 15 mars!

Den 15 mars finns möjlighet att åka med på en av Soluppgång i Västs populära studieresor till solenergiinstallationer i Göteborg med omnejd.

Studieresa till solenergiinstallationer

15 mars, 2011 - 13:0017:30

Under Energiutblick ges nu möjlighet att åka med på Soluppgång i Västs populära studieresor till solenergiinstallationer i Göteborg med omnejd. Vi besöker några av de bästa exemplen på lyckade solenergiinstallationer i Västsverige och får under resan även höra, av anläggningsägarna själva, varför de blev så bra.

Samordning av regionala mässor 2011

Samordning av regionala mässor 2011
Samordning av energi- och klimatrådgivarnas deltagande vid sex regionala mässor, vilka vänder sig till allmänheten.

Soluppgång i Väst

Soluppgång i Väst
Soluppgång i Väst syftar till att öka användningen av solenergi i Västra Götaland och att stimulera tillväxten bland solenergiföretag i regionen.

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor
Projektet syftar till att förbättra utvärderingen av energi- och klimatrådgivarnas samt energikontorens arbete.

Erik André

Projektledare.

Erik fokuserar på beteendefrågor och vad som motiverar kommuner, företag och privatpersoner att välja hållbara lösningar. Projekten handlar främst om solenergi och effektiv energianvändning, men även om andra miljöfrågor.

Han är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och har läst kurser inom miljöpsykologi, miljökommunikation, samhällsvetenskaplig metod och journalistik. Erik har arbetat på Hållbar utveckling Väst sedan 2005. Tidigare har han varit energi- och klimatrådgivare i Härryda och Bollebygd.