Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Chalmers Energy Conference

28 mars, 2012 - 09:3029 mars, 2012 - 15:00

Chalmers Energy Conference är ett forum för forskare och intressenter inom industrin samt statliga och kommunala organisationer som deltar i utformningen morgondagens energisystem. Det övergripande temat för konferensen

Lunchseminarium om EU:s program på energiområdet

2 mars, 2012 - 11:0015:00

West Sweden och KanEnergi arrangerar i samverkan med Hållbar utveckling Väst samt Energimyndigheten ett lunchseminarium om EU-programmet Intelligent Energy Europe II. Lisa Lundmark från Energimyndigheten finns på plats för att delge information om den pågående ansökningsomgången, men också för att ge individuella konsultationer för enskilda projektidéer. Under seminariet kommer vi också att beröra andra EU-program som har koppling till miljö- och energiområdet.

Tillståndet i miljön 2012

8 maj, 2012 - 09:0018:00

För åttonde året i rad arrangeras konferensen Tillståndet i miljön — den populära mötesplatsen för miljö- och hållbarhetsproffs inom företag, forskarvärld, myndigheter och organisationer.

I år fokuserar konferensen på näringslivets roll i hållbarhetsarbetet. Dessutom får du möjlighet att ställa dina frågor till Sveriges miljöminister Lena Ek under en timmes utfrågning om den kommande politiken inom miljö och hållbarhet — missa inte det!

Fler gröna jobb i Västsverige

24 februari, 2012 - 09:0015:00

I Sverige blir vindkraft ett allt viktigare affärsområde för företag som SKF och ABB, vilket leder till fler jobb här. Men hur gör vi för att ta en ännu större del av kakan?

Energiting Sydost 2012

15 november, 2012 - 09:0017:00

Boka den 15 november 2012 i Kalmar.Temat för den tredje upplagan av EnergiTing Sydost är Från ord till handling.

EnergiTing Sydost är den viktigaste händelsen och naturliga mötesplatsen för hållbar energiutveckling i sydöstra Sverige. Här sprids information, kunskap och erfarenheter för att inspirera, öka samverkan och driva utveckling av ett hållbart energisamhälle i Sydost framåt.

Hjälp för företag med energikartläggning

Inom projektet ”Regionala energikontor som noder för information om stöd för energikartläggning” kommer HUV fram till hösten 2014 vara en aktiv partner för företag i Västra Götaland som vill satsa på energieffektivisering.

Stora Energipriset till Norrköpings kommun

Stora Energipriset 2011 som delas ut av SWECO, tilldelas Norrköpings kommun för Händelö energikombinat. I kombinatet samverkar E.ON, Lantmännen Agroetanol, Svensk Biogas med flera i ett industriellt ekosystem där de uppnår högre energiutbyte och större klimatnytta än vad de skulle kunna göra på egen hand. Läs SWECOS motivering till priset här.

Läs mer om SWECOS Stora Energipris

Lidköpings kommun fick pris när Nordens bästa energikommun utsågs

Lidköping kammade hem priset "special mention/särskilt omnämnande" som var ett av tre priser när tävlingen om Nordisk Energikommun avgjordes.

GEO - power

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar tillsammans med 11 andra Europeiska partners i ett projekt som syftar till att hitta goda exempel och ta fram handlingsplaner för ökad användning av geoenergi. En del i projektet går ut på att kartlägga möjligheterna till användning av geoenergi i kommuner.SP erbjuder kommuner att delta och få hjälp av en expert för att göra en lokal kartläggning och handlingsplan, detta är kostnadsfritt.

Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.