Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Nätverk för förnybar värme

Nätverk för förnybar värme
En nationell kraftsamling för att sprida fördelarna om kombinationen av sol- och pellets

Utvärderingsutbildning, Stockholm

13 november, 2012 - 09:3016:30

De kommunala energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren genomför dagligen ett bra arbete för en hållbar samhällsutveckling. Den här kursen ger verktyg för att mäta HUR bra det arbetet är och för att hitta vägar till ytterligare förbättring. Tanken är att du efter kursen både ska ha verktyg både för att kvantitativt utvärdera hur många kWh din målgrupp sparar och för att kvalitativt utvärdera hur olika delar av ditt projekt eller din aktivitet fungerar och eventuellt kan förbättras.

Nu ska idrotten i Västra Götaland spara energi

Mindre energi och mer pengar till idrott är målet när Hållbar utveckling Väst nu söker idrottsföreningar som vill sänka sin energiförbrukning och på så sätt både minska sin klimatpåverkan och minska sina kostnader. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Uthållig idrott - stöd till idrottsföreningar som vill minska sin energipåverkan

Minska din förenings energikostnader och miljöpåverkan med hjälp av Uthållig idrott
Projektet ligger under det nationella projektet som organiserars av Energikontoret Regionförbundet Örebro

Solenergins potential i fokus under European Solar Days

Hållbar utveckling Väst arrangerar ett seminarium för allmänheten om solenergins framtid, dess potential och möjligheter. Seminariet äger rum torsdag den 10 maj kl 17:15 på Ekocentrum och är en av de aktiviteter som genomförs under European Solar Days.

Utbildning inom utvärderingsmetoder, Skövde

26 april, 2012 - 09:3016:30

De kommunala energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren genomför dagligen ett bra arbete för en hållbar samhällsutveckling. Den här kursen ger verktyg för att mäta HUR bra det arbetet är och för att hitta vägar till ytterligare förbättring. Tanken är att du efter kursen både ska ha verktyg både för att kvantitativt utvärdera hur många kWh din målgrupp sparar och för att kvalitativt utvärdera hur olika delar av ditt projekt eller din aktivitet fungerar och eventuellt kan förbättras.

Torsdag 26 april, 9.30 - 16.30
Skövde, Kulturhuset

Energieffektivisering och förnybar energi i Danmark

29 maj, 2012 - 09:3031 maj, 2012 - 19:00

Den 29 – 31 maj anordnar Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hållbar utveckling Väst en lärorik och inspirerande studieresa till Danmark. Vi tillbringar en heldag på Samsö Energiakademi som har genomfört ett lyckat energiarbete för ett fossilbränslefritt samhälle. På vägen till och från Samsö planerar vi att besöka två andra danska officiella Energibyer Albertslund och Aarhus (preliminärt inbokat i dagsläget – förändringar kan ske).

Fototävling med energitema

Energi - och klimatrådgivarna i 16 västsvenska kommuner bjuder in till en fototävling med temat energi. Mellan 2 - 16 april ska de tävlande fotograferna ta bilder inspirerade av 12 ord. För varje ord delas ett pris ut.

Snart startar European Solar Days 2012

Den 1-13 maj 2012 genomförs European Solar Days i minst 16 länder runtom i Europa och Sverige deltar igen med en nationell kampanj. European Solar Days är den största solenergikampanjen i Europa och den syftar till att höja medvetandenivån om solenergi hos allmänheten.