Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Nu kan Göteborgare se hur soleffektivt deras tak är

Nu lanserar forskare vid Göteborgs Universitet ett nytt verktyg som utifrån verkliga förhållanden visar hur stor solinstrålning som är möjlig – i en hel stad, ett kvarter eller på ett visst tak. I en pilotstudie har forskarna kartlagt Göteborg.

Kurs i ISO 50001, den nya standarden för energilening

18 oktober, 2011 - 09:0016:30

Miljörapporten anordnar i samarbete med SIS och Energimyndigheten ett seminairum i den nya ISO-standarden 5001 förenergiledning. Seminariet vänder sig till företag och organisationer som vill sänka sina energikostnader och öka lönsamheten.

Läs mer om seminariet här

6th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition (IRES 2011)

28 november, 2011 - 08:0030 november, 2011 - 16:00

Välkommen att delta i IRES 2011, en plattform för utbyte av kunskaper och idéer när det gäller vår framtida energiförsörjning.

Under 2010 lockade konferensen deltagare från 41 länder. I år äger evenemanget rum vid bcc Berlin Congress Center,  i hjärtat av den tyska huvudstaden Berlin.

Läs mer om konferensen på EUROSOLAR

Workshop för samhällsbyggare

13 oktober, 2011 - 09:0014 oktober, 2011 - 16:00

Regeringen avser att under 2012 överlämna en forsknings- och innovationsproposition till riksdagen. I syfte att förankra och få in synpunkter på innehållet i propopsitionen anordnar IQ Samhällsbyggnad under två dagar i oktober tre seminarier/ workshops med inriktningar enligt följande:

Energideklarationer och nära-nollenergibyggnader

12 oktober, 2011 - 08:3012:00

IQ Samhällsbyggnad håller ett seminarium där Per Högström från Näringsdepartementet presenterar innehållet i remisserna kring energideklarationer och nära-nollenergibyggnader. Några viktiga aktörer ger sin syn på förslagen, och möjlighet ges till frågor till medverkande samt diskussion i pausen. Mer information om seminariet hittar du på IQ Samhällsbyggnads hemsida 

Omställningskonferens - Ett annat Göteborg

14 oktober, 2011 - 18:0015 oktober, 2011 - 23:59

Välkommen till Göteborgs första officiella omställningskonferens!

Konferensen som varar i dagarna 2 är kostnadsfri och kommer att fokusera på frågor som:

HUV ingår i nytt partnerskap om solenergi genom projektet SOLEN

Hållbar utveckling Väst har som en av 16 partners gått med i en ansökan inom solenergiområdet. Projektet heter SOLEN och syftar till att synliggöra och möjliggöra för mer solenergiinstallationer.

Spännande studieresa GREEN BUILDING till Bayern och Sydtirol

14 november, 2011 - 08:0017 november, 2011 - 20:00

Tysk-Svenska Handelskammaren bjuder in till en STUDIERESA med tema ”GREEN BUILDING”. Denna gång går studieresan till en av Tysklands grönaste städer München och den aktiva regionen Sydtirol i Österrike.

Resan genomförs från 14-17 november Läs mer här

För mer information och program hör av dig till:

Regeringen satsar på energi- och klimatrådgivning i höstens budget

De kommunala energi- och klimatrådgivarna är en viktig pusselbit i regeringens klimat- och energipolitik. I höstbudgeten satsar regeringen därför 140 miljoner kronor årligen på fortsatt energi- och klimatrådgivning för 2013 och 2014. Läs mer här

International Bioenergy Days

27 september, 2011 - 08:0029 september, 2011 - 17:00

International Bioenergy Days är en konferens för små och medelstora företag som vill exportera produkter inom bioenergi. I år
går den femte konferensen av stapeln i Lidköping, med intressanta föredrag och utställningar.

Läs mer här