Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Workshop om solenergins framtid

Trollhättan
14 april, 2015 - 13:0016:00

Förnybara energikällor, däribland solenergi, kommer att spela en betydelsefull roll för världens framtida energiförsörjning. Andelen solenergi i världens energimix är dock fortfarande låg.

Vi ser en stor utvecklingspotential inom området och bjuder in till en workshop med syfte att inspirera till en utökad marknad för solenergi och fundera kring vilka utvecklingsprojekt som saknas idag för att gynna en utökad solenergisektor i framtiden. Målet är att se ett ökat antal producerade kilowattimmar från solenergi i Sverige i framtiden.

Seminar and workshop on BIPV (Building-integrated photovoltaics)

Room Scania, Chalmers, Chalmersplatsen 1
3 mars, 2015 - 09:0016:00

Programme

09.00 Registration
09.20 Welcome - Anders Ådahl & Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers Energy Area of Advance

INSPIRATION PART
09.30 BIPV Product Design – Framework and Challenges - Ingo Hagemann, MBA, Aachen, DE
10.15 Coffee break
10.30 BIPV - Opportunities and Innovative solutions - Wiep Folkerts, SEAC, NL
11.15 Frodeparken – Swedens’ largest PV Facade - David Larsson, Solkompaniet, SE

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 2015

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el trädde i kraft den 1 januari 2015. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18.000 kronor per kalenderår.

Nyfiken på Solenergi ?

Vänersborg
8 oktober, 2014 - 18:3020:30

Föreläsningskväll med Hugo Franzén

Är det lönsamt att göra egen solel?

Energi – och klimatrådgivningen i Vänersborg och Dalsland har i samarbete med Vänersborgs kommun bjudit in Hugo Franzén.

Hugo Franzén energikonsult inom solenergi reder ut begreppen kring solcellsteknik.

Sammanställning av aktuell vindkraftsforskning

Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket för vindbruk, Uppsala universitet Campus Gotland, har nu gjort en forskningssammanställning om vindkraft för 2013.

Energimyndigheten konfererar om solenergi

Den 22 oktober bjuder Energimyndigheten in till konferensen Solforum i Linköping.

Solenergi kan rädda klimatet

Utvecklingen av solenergi är stark, priserna sjunker snabbt och detta förändrar i grunden det ödesdigra spelet om klimatet. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
- Solenergin kan bli så billig och lobbygrupper för fossila industrier så försvagade att ett högre pris på koldioxidutsläpp blir politiskt möjligt. I slutändan kan denna utveckling rädda klimatet.

Sol i Väst - träff 3

Göteborg
15 oktober, 2014 - 09:0016:15

Den 15 oktober är det dags för sista kompetensutvecklingsträffen i överenskommelsen Sol i Väst. Under dagen kommer vi att fokusera på besiktning, drift, underhåll och uppföljning. Vi kommer också att ha en elhandlare på plats som berättar om att sälja solel. Träffen är tänkt som kompetensutveckling för dem som kommer att ha hand om drift och underhåll av anläggningen och kontaktpersonen för överenskommelsen.

Fullständigt program finns här.

Utvärderingsworkshop EFiVäst

Göteborg
7 oktober, 2014 - 09:0014:30

Välkommen till EFiVäst:s avslutningsworkshop!

Vi träffas på Ekocentrum i Göteborg för att:

  • Summera vad vi åstadkommit i projektet.
  • Utbyta erfarenheter och lärdomar.
  • Diskutera hur vi kan gå vidare och fortsätta utveckla gemensam energitillsyn.

Ladda ner det fullständiga programmet.

Sveriges första solelsmässa!

Svenska Solelmässan välkomnar stora och små fastighetsägare, bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och ägare av solelanläggningar till Uppsala Konsert och Kongress (UKK) den 9 oktober 2014. Planerar du att investera i en solelanläggning är det här rätt plats för dig.