Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Nyfiken på Solenergi ?

Vänersborg
8 oktober, 2014 - 18:3020:30

Föreläsningskväll med Hugo Franzén

Är det lönsamt att göra egen solel?

Energi – och klimatrådgivningen i Vänersborg och Dalsland har i samarbete med Vänersborgs kommun bjudit in Hugo Franzén.

Hugo Franzén energikonsult inom solenergi reder ut begreppen kring solcellsteknik.

Sammanställning av aktuell vindkraftsforskning

Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket för vindbruk, Uppsala universitet Campus Gotland, har nu gjort en forskningssammanställning om vindkraft för 2013.

Energimyndigheten konfererar om solenergi

Den 22 oktober bjuder Energimyndigheten in till konferensen Solforum i Linköping.

Solenergi kan rädda klimatet

Utvecklingen av solenergi är stark, priserna sjunker snabbt och detta förändrar i grunden det ödesdigra spelet om klimatet. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
- Solenergin kan bli så billig och lobbygrupper för fossila industrier så försvagade att ett högre pris på koldioxidutsläpp blir politiskt möjligt. I slutändan kan denna utveckling rädda klimatet.

Sol i Väst - träff 3

Göteborg
15 oktober, 2014 - 09:0016:15

Den 15 oktober är det dags för sista kompetensutvecklingsträffen i överenskommelsen Sol i Väst. Under dagen kommer vi att fokusera på besiktning, drift, underhåll och uppföljning. Vi kommer också att ha en elhandlare på plats som berättar om att sälja solel. Träffen är tänkt som kompetensutveckling för dem som kommer att ha hand om drift och underhåll av anläggningen och kontaktpersonen för överenskommelsen.

Fullständigt program finns här.

Utvärderingsworkshop EFiVäst

Göteborg
7 oktober, 2014 - 09:0014:30

Välkommen till EFiVäst:s avslutningsworkshop!

Vi träffas på Ekocentrum i Göteborg för att:

  • Summera vad vi åstadkommit i projektet.
  • Utbyta erfarenheter och lärdomar.
  • Diskutera hur vi kan gå vidare och fortsätta utveckla gemensam energitillsyn.

Ladda ner det fullständiga programmet.

Sveriges första solelsmässa!

Svenska Solelmässan välkomnar stora och små fastighetsägare, bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och ägare av solelanläggningar till Uppsala Konsert och Kongress (UKK) den 9 oktober 2014. Planerar du att investera i en solelanläggning är det här rätt plats för dig.

Solenergi för fastighetsägare

Göeborg
10 september, 2014 - 09:0015:30

Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt. Med sti­gande energipriser och billigare teknik blir solenergi allt viktigare och mer intressant för både kommunala och privata fastighetsägare.

Den 10 (Göteborg) och 12 september (Stockholm) genomför vi ett seminarium om hur solenergi kan användas och tillämpas, enskilt och kombination med andra värmesystem.

Sol i Västs första solceller på plats i Mariestad

Nu sitter solceller på taket hos VänerEnergi AB i Mariestad. Företaget blir först ut med att installera sina solceller i den regionala överenskommelsen Sol i Väst, där ytterligare 22 organisationer i Västra Götaland lovar att börja producera el från solen.

Solenergidag på Ekocentrum i Göteborg den 27 maj

Under maj pågår de europeiska solenergidagarna, då det finns möjlighet för dig som är intresserad att lära dig mer om hur solenergi fungerar.