Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Verktyg för energieffektiva, attraktiva kommuner

Skara
19 maj, 2015 - 15:0017:00

Öppet seminarium på energi– och klimatrådgivarnas årliga vårträff
Energieffektivisering är en strategisk fråga för kommuner. En fråga om att minimera klimatpåverkan, att spara pengar och genom det vara en föregångare och en attraktiv kommun. För att nå dit behövs en hel verktygslåda. Här presenteras några användbara verktyg.

Ladda ner detaljerad inbjudan.

Inbjudan studieresa solvärme 2 juni

Skörping, Danmark
2 juni, 2015 - 08:1523:50

Välkommen att delta i en studieresa arrangerad av CIT Energy Management, m fl., där du kommer att få en introduktion till förutsättningarna att använda solvärme i små och stora fjärrvärmesystem, besöka en av världens största solvärmeanläggningar, och en av världens modernaste solfångarfabriker.

Ladda ner inbjudan.

Ny version av solenergibroschyren!

Broschyren om solenergi är uppdaterad. Läs den som PDF redan nu!. Broschyren finns i länken till höger.

Workshop om solenergins framtid

Trollhättan
14 april, 2015 - 13:0016:00

Förnybara energikällor, däribland solenergi, kommer att spela en betydelsefull roll för världens framtida energiförsörjning. Andelen solenergi i världens energimix är dock fortfarande låg.

Vi ser en stor utvecklingspotential inom området och bjuder in till en workshop med syfte att inspirera till en utökad marknad för solenergi och fundera kring vilka utvecklingsprojekt som saknas idag för att gynna en utökad solenergisektor i framtiden. Målet är att se ett ökat antal producerade kilowattimmar från solenergi i Sverige i framtiden.

Seminar and workshop on BIPV (Building-integrated photovoltaics)

Room Scania, Chalmers, Chalmersplatsen 1
3 mars, 2015 - 09:0016:00

Programme

09.00 Registration
09.20 Welcome - Anders Ådahl & Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers Energy Area of Advance

INSPIRATION PART
09.30 BIPV Product Design – Framework and Challenges - Ingo Hagemann, MBA, Aachen, DE
10.15 Coffee break
10.30 BIPV - Opportunities and Innovative solutions - Wiep Folkerts, SEAC, NL
11.15 Frodeparken – Swedens’ largest PV Facade - David Larsson, Solkompaniet, SE

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 2015

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el trädde i kraft den 1 januari 2015. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18.000 kronor per kalenderår.

Nyfiken på Solenergi ?

Vänersborg
8 oktober, 2014 - 18:3020:30

Föreläsningskväll med Hugo Franzén

Är det lönsamt att göra egen solel?

Energi – och klimatrådgivningen i Vänersborg och Dalsland har i samarbete med Vänersborgs kommun bjudit in Hugo Franzén.

Hugo Franzén energikonsult inom solenergi reder ut begreppen kring solcellsteknik.

Sammanställning av aktuell vindkraftsforskning

Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket för vindbruk, Uppsala universitet Campus Gotland, har nu gjort en forskningssammanställning om vindkraft för 2013.

Energimyndigheten konfererar om solenergi

Den 22 oktober bjuder Energimyndigheten in till konferensen Solforum i Linköping.

Solenergi kan rädda klimatet

Utvecklingen av solenergi är stark, priserna sjunker snabbt och detta förändrar i grunden det ödesdigra spelet om klimatet. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
- Solenergin kan bli så billig och lobbygrupper för fossila industrier så försvagade att ett högre pris på koldioxidutsläpp blir politiskt möjligt. I slutändan kan denna utveckling rädda klimatet.