Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Stöd för energikartläggning i företag

Vi hjälper företag att söka stöd för och genomföra energikartläggningar
Hållbar utveckling västs projekt för att stödja företag i Västra Götaland före, under och efter en energikartläggning.

Solceller driver tvättstuga, elbil och trädgårdsredskap för bostadsbolaget FRIBO i Borås

Nya solceller på Centrumhusets tak i Fristad, norr om Borås, levererar sedan juni förnybar el till Fristadbostäder AB, även kallat FRIBO. Solelen driver förutom husets tvättstuga och FRIBO:s kontor även elbil, elcykel och trädgårdsredskapen som fastighetskötarna använder. Det här är det kommunala bostadsbolagets första anläggning och faller det väl ut kommer det bli fler i framtiden.

Sol i Väst träff 4

Göteborg
22 september, 2015 - 09:3016:30

Tid 2015-09-22, kl 09:30 - 16:00
Plats Centralhuset konferens, Nils Ericssonplatsen 4, Göteborg

Den 22 september träffas vi för en sista träff inom Sol i Väst för att diskutera erfarenheter, möjligheter och utmaningar – till exempel vad regeringens förslag på ny solelskatt kan innebära för organisationers framtida planer att installera solceller. Ladda ner detaljerad inbjudan.

Program
9:30 Drop in med fika

10:00 Välkommen!

50 miljoner fördelas på solcells-satsare

Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort i alla Sveriges län.

Verktyg för energieffektiva, attraktiva kommuner

Skara
19 maj, 2015 - 15:0017:00

Öppet seminarium på energi– och klimatrådgivarnas årliga vårträff
Energieffektivisering är en strategisk fråga för kommuner. En fråga om att minimera klimatpåverkan, att spara pengar och genom det vara en föregångare och en attraktiv kommun. För att nå dit behövs en hel verktygslåda. Här presenteras några användbara verktyg.

Ladda ner detaljerad inbjudan.

Inbjudan studieresa solvärme 2 juni

Skörping, Danmark
2 juni, 2015 - 08:1523:50

Välkommen att delta i en studieresa arrangerad av CIT Energy Management, m fl., där du kommer att få en introduktion till förutsättningarna att använda solvärme i små och stora fjärrvärmesystem, besöka en av världens största solvärmeanläggningar, och en av världens modernaste solfångarfabriker.

Ladda ner inbjudan.

Ny version av solenergibroschyren!

Broschyren om solenergi är uppdaterad. Läs den som PDF redan nu!. Broschyren finns i länken till höger.

Workshop om solenergins framtid

Trollhättan
14 april, 2015 - 13:0016:00

Förnybara energikällor, däribland solenergi, kommer att spela en betydelsefull roll för världens framtida energiförsörjning. Andelen solenergi i världens energimix är dock fortfarande låg.

Vi ser en stor utvecklingspotential inom området och bjuder in till en workshop med syfte att inspirera till en utökad marknad för solenergi och fundera kring vilka utvecklingsprojekt som saknas idag för att gynna en utökad solenergisektor i framtiden. Målet är att se ett ökat antal producerade kilowattimmar från solenergi i Sverige i framtiden.

Seminar and workshop on BIPV (Building-integrated photovoltaics)

Room Scania, Chalmers, Chalmersplatsen 1
3 mars, 2015 - 09:0016:00

Programme

09.00 Registration
09.20 Welcome - Anders Ådahl & Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers Energy Area of Advance

INSPIRATION PART
09.30 BIPV Product Design – Framework and Challenges - Ingo Hagemann, MBA, Aachen, DE
10.15 Coffee break
10.30 BIPV - Opportunities and Innovative solutions - Wiep Folkerts, SEAC, NL
11.15 Frodeparken – Swedens’ largest PV Facade - David Larsson, Solkompaniet, SE

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 2015

Reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el trädde i kraft den 1 januari 2015. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18.000 kronor per kalenderår.