Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Solenergi kan rädda klimatet

Utvecklingen av solenergi är stark, priserna sjunker snabbt och detta förändrar i grunden det ödesdigra spelet om klimatet. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
- Solenergin kan bli så billig och lobbygrupper för fossila industrier så försvagade att ett högre pris på koldioxidutsläpp blir politiskt möjligt. I slutändan kan denna utveckling rädda klimatet.

Sol i Väst - träff 3

Göteborg
15 oktober, 2014 - 09:0016:15

Den 15 oktober är det dags för sista kompetensutvecklingsträffen i överenskommelsen Sol i Väst. Under dagen kommer vi att fokusera på besiktning, drift, underhåll och uppföljning. Vi kommer också att ha en elhandlare på plats som berättar om att sälja solel. Träffen är tänkt som kompetensutveckling för dem som kommer att ha hand om drift och underhåll av anläggningen och kontaktpersonen för överenskommelsen.

Fullständigt program finns här.

Utvärderingsworkshop EFiVäst

Göteborg
7 oktober, 2014 - 09:0014:30

Välkommen till EFiVäst:s avslutningsworkshop!

Vi träffas på Ekocentrum i Göteborg för att:

  • Summera vad vi åstadkommit i projektet.
  • Utbyta erfarenheter och lärdomar.
  • Diskutera hur vi kan gå vidare och fortsätta utveckla gemensam energitillsyn.

Ladda ner det fullständiga programmet.

Sveriges första solelsmässa!

Svenska Solelmässan välkomnar stora och små fastighetsägare, bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och ägare av solelanläggningar till Uppsala Konsert och Kongress (UKK) den 9 oktober 2014. Planerar du att investera i en solelanläggning är det här rätt plats för dig.

Solenergi för fastighetsägare

Göeborg
10 september, 2014 - 09:0015:30

Intresset för de förnybara energislagen ökar kraftigt. Med sti­gande energipriser och billigare teknik blir solenergi allt viktigare och mer intressant för både kommunala och privata fastighetsägare.

Den 10 (Göteborg) och 12 september (Stockholm) genomför vi ett seminarium om hur solenergi kan användas och tillämpas, enskilt och kombination med andra värmesystem.

Sol i Västs första solceller på plats i Mariestad

Nu sitter solceller på taket hos VänerEnergi AB i Mariestad. Företaget blir först ut med att installera sina solceller i den regionala överenskommelsen Sol i Väst, där ytterligare 22 organisationer i Västra Götaland lovar att börja producera el från solen.

Solenergidag på Ekocentrum i Göteborg den 27 maj

Under maj pågår de europeiska solenergidagarna, då det finns möjlighet för dig som är intresserad att lära dig mer om hur solenergi fungerar.

Välkommen att lära dig om hur solenergi fungerar i Göteborg den 27 maj

Göteborg
27 maj, 2014 - 16:0018:00

Under maj pågår de europeiska solenergidagarna, då det finns möjlighet för dig som är intresserad att lära dig mer om hur solenergi fungerar.

Den 27 maj kan du ta chansen att besöka Ekocentrum i Göteborg. Eftermiddagen börjar med att Anders Lund ger en guidad visning av Ekocentrums utställning, med extra fokus på solenergi.

Maria Haegermark från Chalmers tekniska högskola håller därefter ett föredrag om solvärme och solel. Föreläsningen kommer beröra läget för solenergi i Sverige, möjligheter och tillämpningar med mera.

Solinspiration under Solenergidagarna

Den 1-31 maj 2014 genomförs European Solar Days i 20 länder runtom i Europa. Under Solenergidagarna genomförs en mängd aktiviteter i Västra Götaland, alltifrån mässor, föreläsningar och torgmöten till hembesök hos ägare av solenergianläggningar. 

Sol i Väst Träff 2 - Upphandling

Centralhuset, Göteborg
28 maj, 2014 - 09:0016:30

Sol i Väst - Upphandling

Den 28 maj träffas vi igen för den andra av tre kompetensutvecklingsträffar. Under dagen kommer vi att fokusera på upphandling, teknik samt nät. Träffen är tänkt som kompetensutveckling för dem som kommer att arbeta med upphandlingen av anläggningen och kontaktpersonen för överenskommelsen. På plats kommer det finnas en minimässa med solelsleverantörer.

Program

9:00  Drop in med fika