Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Strategiska vägval för ett klimatsmart Västra Götaland

Innovatum, Trollhättan
15 november, 2013 - 09:3014:00

”En region som tar ett globalt ansvar” är ett av fyra fokusområden i Västra Götaland 2014–2020, den kommande tillväxt- och utvecklingsstrategin. Klimatfrågan är särskilt prioriterad och samtidigt som FN:s klimatmöte COP 19 pågår i Warszawa möts vi i Trollhättan.
Dagen är ett avstamp för ett samarbete kring strategiska vägval för att nå målet i Klimatstrategi för Västra Götaland. Så våra gemensamma satsningar för att bli fossiloberoende ger maximal nytta samtidigt som de stimulerar innovationer och investeringar i rätt riktning.

Sol i Väst - delta i satsning för installation av solceller!

Härmed inbjuds er kommun att medverka i överenskommelsen Sol i Väst, en satsning som görs i Västra Götaland för att öka installationer av solceller. Satsningen, som har initierats av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hållbar utveckling Väst samt Chalmers, Svensk Solenergiförening och SP, syftar till att öka produktionen av solel i Västra Götaland.

Sveriges första passivhus certifierade äldreboende

Sveriges första passivhus certifierade äldreboende

Västarvet och Ekocentrum anordnar seminarium om hållbara byggmaterial

Gå på seminarium om hur man kan öka andelen hållbara byggmaterial!

Sol i Väst 2013-2016

Västra Götaland satsar på solel
Sol i Väst är en överenskommelse mellan 23 kommuner och andra organisationer om att investera i solcellsanläggningar. Sol i Väst stöttar deltagarna genom hela processen från förstudie till besiktning och uppföljning.

European Solardays annual conference

Den 1-3 juli gick SolarDays annual conference av stapeln, i år i Marseille Frankrike. Maria Olsson från Hållbar utveckling Väst representerade Sverige bland de 16 länder som deltog.

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag

Förstudie - Framgångskoncept för projekt med företag
En förstudie kring vilka faktorer som gör energiprojekt riktade till företag framgångrika.

Halvdag om lönsam solel

Ekocentrum, Göteborg
24 maj, 2013 - 09:0012:00

Västra Götalandsregionen har under hösten kartlagt under vilka förutsättningar det är som mest lönsamt att installera solceller för egenproduktion av förnybar el. Nu bjuder vi in till ett samarbete för att skapa fler solelsanläggningar. 

Har ni?
·         en verksamhet som under sommaren har ett effektbehov av 15-20 kWh under dagtid?  
·         ett tak som håller i 30 år (eller snart ska läggas om) och har plats för 200 m2 solceller?

Hitta din Sol-aktivitet under Maj!

Under Solardays i maj genomförs ett stort antal aktiviteter med soltema runt om i Västra Götaland.

Rekordstor solsafari i Skaraborg

Rekordstor solsafari i Skaraborg under Solardays i Maj.