Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

OBS! Inställd! Transportutbildning för energi- och klimatrådgivare 2014

Stockholm
8 april, 2014 - 13:009 april, 2014 - 15:00

OBS! Utbildingstillfället är tyvärr inställt! // Hållbar utveckling Väst

Syftet med transportutbildningen är att ge dig som är energi- och klimatrådgivare grundläggande kunskaper om transporter ur ett energi- och klimatperspektiv. Under utbildningen får du kunskap, inspiration och redskap för din rådgivande roll mot allmänhet och företag. Under gruppdiskussionerna finns utrymme för att diskutera dina erfarenheter och ta del av andra rådgivares erfarenheter kring transportrådgivning.

21 organisationer deltar i Sol i Väst

Hela 21 organisationer har skrivit på överenskommelsen Sol i Väst, om att investera i solceller under de kommande åren. Det är mer än dubbelt så många som förhoppningen var vid projektstart!

Sol i Väst träff 1 - Uppstart och förstudie

Göteborg; Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
29 januari, 2014 - 09:0016:00

Nu drar vi igång överenskommelsen Sol i Väst! Den 29 januari träffas vi för den första av tre kompetensutvecklingsträffar, som fokuserar på förstudie och beslutsunderlag för att installera solcellsanläggningar. Träffen är tänkt som kompetensutveckling för dem som kommer att arbeta med förstudien och kontaktpersonen för överenskommelsen.

Sista anmälningsdag 23 januari.

Program

9:00  Drop in med fika

Arbetsmöte inför planering av riktad rådgivning mot företag (EPBD2)

Uddevalla
4 december, 2013 - 09:0014:00

Under delregionträffen i Trollhättan diskuterade vi det nya som rör rådgivningen med anledning av direktivet för byggnadernas energiprestanda, EPBD2 (som EM informerade om på Kraftsamling). Vi bestämde även att ses i Uddevalla för att planera för våra insatser.

Innovativ stadsdelsutveckling i Åmål

Nya infallsvinklar och inspiration till framtida projekt. Det blev resultatet av seminariet Innovativ Stadsdelutveckling som hölls i stadshuset i Åmål 24 oktober.

KI: Se över stöden till förnybar energi

Stöd till förnybar elproduktion bör ses över. Det anser Konjunkturinstitutet, som i en ny PM analyserar kostnadseffektiviteten i stöden till förnybar elproduktion.

Strategiska vägval för ett klimatsmart Västra Götaland

Innovatum, Trollhättan
15 november, 2013 - 09:3014:00

”En region som tar ett globalt ansvar” är ett av fyra fokusområden i Västra Götaland 2014–2020, den kommande tillväxt- och utvecklingsstrategin. Klimatfrågan är särskilt prioriterad och samtidigt som FN:s klimatmöte COP 19 pågår i Warszawa möts vi i Trollhättan.
Dagen är ett avstamp för ett samarbete kring strategiska vägval för att nå målet i Klimatstrategi för Västra Götaland. Så våra gemensamma satsningar för att bli fossiloberoende ger maximal nytta samtidigt som de stimulerar innovationer och investeringar i rätt riktning.

Sol i Väst - delta i satsning för installation av solceller!

Härmed inbjuds er kommun att medverka i överenskommelsen Sol i Väst, en satsning som görs i Västra Götaland för att öka installationer av solceller. Satsningen, som har initierats av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hållbar utveckling Väst samt Chalmers, Svensk Solenergiförening och SP, syftar till att öka produktionen av solel i Västra Götaland.

Sveriges första passivhus certifierade äldreboende

Sveriges första passivhus certifierade äldreboende

Västarvet och Ekocentrum anordnar seminarium om hållbara byggmaterial

Gå på seminarium om hur man kan öka andelen hållbara byggmaterial!