Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Studieresa med tema hållbar planering

OBS fullbokad! Köpenhamn och Malmö
20 oktober, 2015 - 08:3021 oktober, 2015 - 20:00

Följ med på en rundvandring i det klimatanpassade Österbro, se Nordens första Breem Community certifierade stadsdel Masthusen och hur ekostaden Augustenborg klarat senaste årens skyfall. Det är några av stoppen vi gör när vi åker till Malmö och Köpenhamn för en studieresa om hållbar planering. Vi tar del av exempel inom energi, klimatanpassning, grönstrukturer och social hållbarhet.

Välkommen att följa med och inspireras av goda exempel och träffa kollegor från andra kommuner att diskutera och utbyta erfarenheter med!

Nätverk för energieffektivisering

I våra nätverk hjälper företagen varandra med energieffektivisering
Hållbar Utveckling Väst driver företagsnätverk i Västra Götaland för att stödja företagen i deras arbete med energieffektivisering.

Regeringens nya solcellsstöd och klimatsatsning

Regeringen ökar stödet till installation av solceller till 225 miljoner kronor 2016 och 390 miljoner kronor per år 2017–2019. Effektgränsen för skattefri solel blir 255 kW per juridisk person.

Stöd för energikartläggning i företag

Vi hjälper företag att minska energianvändningen
Hållbar utveckling västs projekt för att stödja företag i Västra Götaland före, under och efter en energikartläggning.

Solceller driver tvättstuga, elbil och trädgårdsredskap för bostadsbolaget FRIBO i Borås

Nya solceller på Centrumhusets tak i Fristad, norr om Borås, levererar sedan juni förnybar el till Fristadbostäder AB, även kallat FRIBO. Solelen driver förutom husets tvättstuga och FRIBO:s kontor även elbil, elcykel och trädgårdsredskapen som fastighetskötarna använder. Det här är det kommunala bostadsbolagets första anläggning och faller det väl ut kommer det bli fler i framtiden.

Sol i Väst träff 4

Göteborg
22 september, 2015 - 09:3016:30

Tid 2015-09-22, kl 09:30 - 16:00
Plats Centralhuset konferens, Nils Ericssonplatsen 4, Göteborg

Den 22 september träffas vi för en sista träff inom Sol i Väst för att diskutera erfarenheter, möjligheter och utmaningar – till exempel vad regeringens förslag på ny solelskatt kan innebära för organisationers framtida planer att installera solceller. Ladda ner detaljerad inbjudan.

Program
9:30 Drop in med fika

10:00 Välkommen!

50 miljoner fördelas på solcells-satsare

Intresset för att sätta upp solceller har under senare år varit stort i alla Sveriges län.

Verktyg för energieffektiva, attraktiva kommuner

Skara
19 maj, 2015 - 15:0017:00

Öppet seminarium på energi– och klimatrådgivarnas årliga vårträff
Energieffektivisering är en strategisk fråga för kommuner. En fråga om att minimera klimatpåverkan, att spara pengar och genom det vara en föregångare och en attraktiv kommun. För att nå dit behövs en hel verktygslåda. Här presenteras några användbara verktyg.

Ladda ner detaljerad inbjudan.

Inbjudan studieresa solvärme 2 juni

Skörping, Danmark
2 juni, 2015 - 08:1523:50

Välkommen att delta i en studieresa arrangerad av CIT Energy Management, m fl., där du kommer att få en introduktion till förutsättningarna att använda solvärme i små och stora fjärrvärmesystem, besöka en av världens största solvärmeanläggningar, och en av världens modernaste solfångarfabriker.

Ladda ner inbjudan.

Ny version av solenergibroschyren!

Broschyren om solenergi är uppdaterad. Läs den som PDF redan nu!. Broschyren finns i länken till höger.