Förnybar energi

solenergi, vindkraft, bioenergi, vattenkraft

Träff i Göteborg om hur idrottsföreningar kan sänka sina energikostnader

Den 12 mars arrangeras en träff om Uthållig idrott i Göteborg. På träffen får idrottsföreningarna information om hur de kan spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader.

Utvärderingskurs för energirådgivare och energikontor

Gävle
9 april, 2013 - 09:3016:30

Välkommen till en kurs som ger dig som arbetar som energi- och klimatrådgivare eller på energikontor verktyg att utvärdera din verksamhet, för att få bättre kännedom om resultat och för att kunna förbättra verksamheten ytterligare. Kursen finansieras av Energimyndigheten och är kostnadsfri. Bjuder in gör Hållbar utveckling Väst som arrangerar kursen samt Gävle Dala Energikontor som är värd för kursen.

Utvärderingskurs för energirådgivare och energikontor

Jönköping
20 mars, 2013 - 09:3016:30

Välkommen till en kurs som ger dig som arbetar som energi- och klimatrådgivare eller på energikontor verktyg att utvärdera din verksamhet, för att få bättre kännedom om resultat och för att kunna förbättra verksamheten ytterligare. Kursen finansieras av Energimyndigheten och är kostnadsfri. Bjuder in gör Hållbar utveckling Väst som arrangerar kursen samt Energikontor Norra Småland och Energicentrum A6 som är värdar för kurstillfället. Passa på att ta en titt på Energicentrums fina utställning när du kommer på den här kursen!

Transportutbildning för energi- och klimatrådgivare

Stockholm
23 april, 2013 - 13:0024 april, 2013 - 14:30

Här kan du anmäla dig till Transportutbildningen den 23-24 april på Energimyndighetens lokaler i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 17 april.

Transportutbildningen är en basutbildning, vilket innebär att den är obligatorisk för alla som arbetar som kommunala energi- och klimatrådgivare. Basutbildningarna är till för att ge kunskap, men även för att kvalitetssäkra arbetet så att alla rådgivare har samma grundkunskap.

OBS själva utbildningen är kostnadsfri så ni behöver inte fylla i er faktureringsadress i formuläret.

Transportutbildning för energi- och klimatrådgivare

Malmö
13 februari, 2013 - 13:0014 februari, 2013 - 14:30

Här kan du anmäla dig till Transportutbildningen den 13-14 februari i Malmö. Sista anmälningsdag är den 7 februari.

Utbildningen hålls i Energikontoret Skånes lokaler på Nordenskiöldsgatan 17.

Transportutbildningen är en basutbildning, vilket innebär att den är obligatorisk för alla som arbetar som kommunala energi- och klimatrådgivare. Basutbildningarna är till för att ge kunskap, men även för att kvalitetssäkra arbetet så att alla rådgivare har samma grundkunskap.

Informationsträff om Uthållig Idrott, Trollhättan

26 november, 2012 - 18:3021:00

Hur kan idrottsföreningar spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader? Anmälan görs här.

Nytt projekt - Bioenergi och ånga för industrin

”Bioenergi och ånga i industrin” är ett utvecklingsprojekt för att stödja en övergång från fossila bränslen till förnybara i form av bioenergi i tillverkningsindustrin. Det ska belysa de möjligheter som finns, både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt med inriktning framför allt mot klimatområdet.

Bioenergi och ånga i industrin

Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri
Bioenergi för ångproduktion inom svensk tillverkningsindustri

Informationsträff om Uthållig Idrott den 26:e nov i Trollhättan

26 november, 2012 - 18:3021:00

Hur kan idrottsföreningar spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader? Anmälan görs här.

Informationsträff om Uthållig Idrott den 21 nov i Skene

21 november, 2012 - 18:3021:00

Hur kan idrottsföreningar spara energi, förbättra miljön och minska sina kostnader? Anmälan görs här.