Biogas Väst

Biogas Väst är ett regionalt samarbete för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

Goda exempel kring biogas i Västra Götaland

Här hittar du några goda exempel kring biogas i västra götaland

Fyrbodal går Hela Gröna Vägen

Kommunerna är motorn i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Efter ett målmedvetet förankringsarbete är Fyrbodals alla 14 kommuner med på banan. – Nu fortsätter vi att stötta kommunerna och jobbar även på att få med oss näringslivet, säger Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen.

Forskare visar på ökade möjligheter för förnybara drivmedel i Västra Götaland (2015)

En mix av olika drivmedel och en kraftigt ökande andel biodrivmedel i framtiden. Det kan bli verklighet visar rapporten “Förnybara drivmedel I Västra Götaland – utmaningar och möjligheter” från f3.

Synade argumenten för användning av biogas

De flesta tycker att biogas är bra men många ställer frågan: Stämmer det som sägs om biogasens nyttor fortfarande? Det har varit utgångspunkten för ett projekt med aktörer från hela biogaskedjan, framförallt från Västsverige. Man arbetade tillsammans för att identifiera målgrupper och områden där argumenten för biogas behöver förtydligas.

Biogas Brålanda fick igenom lagändring på EU-nivå (2014)

Innovatum har haft en stor betydelse i uppbyggnaden av Biogas Brålanda, det unika konceptet för framställning av biogas från gödsel och livsmedelsrester. Nu har Biogas Brålanda gjort skillnad för inte bara Sveriges utan hela EU:s biogasproducenter.