img_0783.jpg
Foto: Maria Olsson
Bild från Biogasträff den 5 nov 2018

Arena LBG, No.2 Workshop

Göteborg
3 december, 2018 - 09:0013:00

Mycket har hänt under det gångna biogasåret, något som både skapar möjligheter men också behovet av ett samlat fokus och riktning. Nu bjuder vi in till årets sista träff med Biogas Väst där vi tar avstamp i några av årets händelser, blickar framåt och drar upp riktlinjer för Biogas Västs kommande arbete i regionen.

Agenda

9.00 - 9.30 Drop-in och kaffe

9.30 - 10.30 LBG - satsningar: regionalt, nationellt och internationellt.

I Västra Götalandsregionen har precis ett spännande LBG-projekt dragits igång, LBG-arena i Västra Götalandsregionen. Det är ett tre och ett halvt årigt projekt som finansieras av VG-regionen och projektet leds av Lindholmen Science Park. Vi får tillfälle att lyssna till och träffa projektledaren Andreas Josefsson.

Energigas Sverige och de regionala biogasväderstrecksorganisationerna har gått samman och ansökt hos Energimyndigheten om finansiering av ett Nationellt Innovationskluster för flytande biogas. Beslut om detta projekt förväntas i slutet av november, så informationen från Fredrik Svensson från Energigas Sverige som varit ansvariga för ansökan kommer vara rykande het på mötet!

Dessutom är Biogas Väst med och tar initiativ till uppstarten av ett ÖKS (Öresund, Kattegatt , Skagerack) Interregprojekt för att öppna upp internationella transportkorridorer för LBG mellan Norge, Sverige och Danmark. Vi kommer att berätta mer om detta på mötet och vill ha till en dialog med er som är på marknaden om vad som vi ska fokusera på.

Sen får vi inte glömma att alla dessa LBG-projekt möjliggörs av att det satsas i infrastruktur och fordon. Helena Sandmer från Länsstyrelsen kommer och berättar om de LBG-satsningar i regionen som har beviljats av Klimatklivet och vilka LBG-ansökningar som nu ligger på Naturvårdsverkets bord för beslut.

10.30 - 10.45 Bensträckare

10.45 - 11.30 Biogas i kollektivtrafiken fram till 2030

Under hösten gav Biogas Väst i uppdrag åt Ecoplan att ta fram ett kunskapsunderlag för biogas i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Vilken information och vilka förutsättningar behövs för att biogasen ska kunna ta den plats den förtjänar i kommande trafikflöden? Utformningen av olika kollektivtrafikpaket sätter ramarna för vilket drivmedel som kommer vara i de kommunala trafiktankarna ända fram till 2030 - målåret för en fossiloberoende region! Maria Losman och Hans Johansson som är ansvariga för framtagandet av kunskapsunderlaget berättar mer och det kommer att vara utrymme för frågor och diskussion.

11.30 - 12.00 Framtiden för Biogas Väst

En stor del av aktiviteten som skett hos Biogas Väst har under hösten kretsat kring de frågor vi nu pratat om, men vilken riktning vill ni i aktörsnätverket se att Biogas Väst tar framöver och hur ska vi jobba rent praktiskt? Vi har fått en del inspel och uppslag under året men vill gärna veta mera om vad ni tycker! Finns det specifika frågor vi bör fokusera på och hur kan vi tillsammans med er aktörer bli en så stor hävstång som möjligt?

12.00 Avslutning och lunch

Vi hoppas på många givande samtal!     /Biogas Väst

Anmälan:

https://magnetevent.se//Event/arena-lbg-no2-workshop-24821/#26919