img_0783.jpg
Foto: Maria Olsson
Bild från Biogasträff den 5 nov 2018

Arena LBG, No.2 Workshop

Göteborg
3 december, 2018 - 12:0018:00

Mycket har hänt under det gångna biogasåret, något som både skapar möjligheter men också behovet av ett samlat fokus och riktning. Nu bjuder vi in till årets sista träff med Biogas Väst där vi tar avstamp i några av årets händelser, blickar framåt och drar upp riktlinjer för Biogas Västs kommande arbete i regionen.

En halvdags workshop om hur regionens aktörer bör verka för att växla upp krafterna i den nationella LBG-arenan. Var bör vi satsa och vad kan vi ha för gemensamma strategier, samarbeten och arbetsgrupper för att stärka vår position.

Idag ska vi ta avstamp i kunskapsläget kring de båda biogasarenorna för att tillsammans lägga upp en strategi för hur vi på bästa sätt profilerar Västsverige samt får del av de 195 investeringsmiljonerna som hör till den nationella arenan.

Vilka "arenor" finns i regionen? Vilka samarbeten vill vi utveckla? Vilka strategiska frågor bör vi fokusera på? Under dagen kommer vi också att samtala kring Biogas Västs roll och vilken riktning ni som aktörer vill se oss ta i de kommnade åren.

Mer info och anmälan:

https://magnetevent.se//Event/arena-lbg-no2-workshop-24821/#26919