falkenbergstrandbad.jpg

Energigas Sverige

Falkenberg
30 maj, 2018 - 08:0031 maj, 2018 - 17:00

Komikern och tv-profilen Jesper Rönndahl och klimatforskaren Johan Kuylenstierna är två medverkande på Gasdagarna, som arrangeras på Falkenbergs strandbad 30–31 maj. Statssekreterare Emil Högberg är en av inledningstalarna.

Gasdagarna är en årlig konferens som arrangeras av branschorganisationen Energigas Sverige. Här medverkar och deltar forskare, politiker och branschfolk. Medier är välkomna att närvara.

Under inledningspasset 30 maj talar förutom Johan Kuylenstierna även Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Professor Mats Eklund, Linköpings universitet, pratar på temat ”Lokala lösningar på globala utmaningar.”

En stor del av programmet berör frågor kring förnybar energi, miljö och klimat. Bland annat berättar Jörgen Welter om hur Carlsberg i Falkenberg blev Sveriges första koldioxidneutrala bryggeri. Ett annat pass handlar om upphandlingens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Det avslutande passet 31 maj har titeln ”Gasens roll för klimat, energi och miljö – vad vill partierna?” Här medverkar politikerna Johan Hultberg (M), Mattias Jonsson (S), Rickard Nordin (C) och Karin Svensson Smith (MP).

Det kommer också finnas en utställning på plats med gasdrivna personbilar, en buss och en mobil tankstation för fordonsgas.

Mer om konferensen och program: www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/1805-gasdagarna-2018/

För mer information och anmälan kontakta:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, 0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Energigas Sverige - branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.