hamnperspektiv02.manip_720.jpg

Nätverksträff: Hållbart byggande - från eldsjälsarbete till policy

Sockerfabriken, Sockerbruksgatan 1, Lidköping
4 oktober, 2017 - 09:3016:00

Hur får man egentligen in hållbarhet i det dagliga arbetet? Hur går man från miljöprojekt till förankrade mål? På Green Building A-Z:s andra nätverksträff diskuterar vi erfarenheter och framgångsfaktorer.

ANMÄLAN: Senast den 25 september till ellen.thersthol@huv.nu

Program

09.00 Drop in med frukostfika

09.30 Välkomna. Information från Hållbar utveckling Väst. (Daniel Hårdfelt, Hållbar utveckling Väst)

10:00 Hållbart byggande nationellt och regionalt. Vi får en genomgång av vad hållbart byggande innebär, samt ett antal goda kommunala exempel. (Pär Svensson, Passivhuscentrum Västra Götaland)

10:45 Erfarenheter från Eksta Bostads AB. Eksta är Kungsbacka kommuns bostadsföretag. De äger och förvaltar cirka 2 700 hyresrätter samt äldreboenden, förskolor och skolor. Eksta har mångårig erfarenhet av att projektera, bygga och underhålla bostäder och lokaler på ett energieffektivt och hållbart sätt. (Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB)

11:15 Nätverkets erfarenheter. Tid för diskussion på temat hållbart byggande, från eldsjälsarbete till policy. Hur långt har era kommuner kommit?

12.00 Lunch

13:00 Vision 2020. Vi diskuterar mål till 2020, både ur kommunernas och nätverkets perspektiv.

14:00 Lidköpings kommun i Green Building A-Z. Lidköping berättar om sin roll i Green Building A-Z. Vad går pilotprojektet ut på och hur långt har de kommit? Även en introduktion till studiebesöket. (Annika Börjesson, Lidköpings kommun)

15.00 Studiebesök. Under eftermiddagen får vi en busstur genom Lidköping där vi tittar på flera olika objekt. Bland annat kommer vi att få se Hagaängs förskola som är Lidköpings pilotprojekt i Green Building, den kommande stadsdelen Hamnstaden och Trygghetsboendet Tusenfotingen där projektledaren från AB Bostäder berättar om projektet.

16.00 Avslutning. Sockerfabriken

VAD ÄR GREEN BUILDING A-Z?

Green Building A-Z är ett treårigt Interregprojekt som arbetar för mer hållbara och energieffektiva offentliga byggnader. Projektet leds av Aalborg kommune i Danmark, och deltar gör också Aust-Agde fylkeskommune och Hållbar Utveckling Väst. Med i projektet finns också byggentreprenader, universitet, Alexandersoninstitutet samt Kungälvs och Lidköpings kommuner, varav de sistnämnda deltar med varsitt konkret pilotprojekt. Läs mer om projektets deltagare på greenbuilding-az.com/

MÅL

Projektets mål är för det första att öka kompetenser inom hållbart byggande för offentliga och privata aktörer. För det andra ska olika metoder och verk-tyg för kompetensutveckling testas. Och för det tredje är målet att utveckla byggbranschen samt utveckla och testa olika utbildnings- och kompetensmetoder för energieffektiva offentliga byggnader.

PILOTPROJEKT

För att lyckas med detta deltar två kommuner i Västra Götaland med varsitt pilotobjekt; Lidköpings kommun renoverar och bygger ut en förskola samt jobbar med beteendefrågor hos driftpersonal och brukare; Kungälvs kommun jobbar med tekniska och kompetenshöjande åtgärder för att minska energianvändningen i en förskola och en gymnasieskola. Syftet med pilotprojekten är dels att minska den faktiska energianvändningen och dels att få ny kunskap.

NÄTVERK

Det nätverk vi nu håller på att forma kommer att vara ett viktigt och intressant forum för att sprida lärdomarna från pilotprojekten och höja kompetensen inom energieffektivisering. Informationen kan även gå åt andra hållet, att det som kommer upp i nätverket kan användas i pilotprojekten. Inom nätverket kommer det att erbjudas utbildningar och workshops för att öka energieffektiviseringskompetensen. Det kommer att hållas två nätverksträffar per år (sammanlagt sex stycken under pro-jektets gång) och de kommer att utgå dels från pilotprojektens erfarenheter och dels från behoven som finns i nätverket.

FÖR VEM?

Nätverket riktar sig främst till personer i kommuner och kommunala bolag som jobbar med fastighet, energi, miljö och hållbarhet.