julian-wildner-271475-unsplash.jpg
Foto: Julian Wildner / Unsplash

Halvdagsseminarium: Hur skapar vi fler hållbara byggnader?

Quality Hotel 11, Göteborg
22 mars, 2018 - 13:0016:30

Hur kan en byggnads design påverka brukarnas beteende? Och hur kan upphandling bidra till gröna byggnader? Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om energieffektivt och hållbart byggande.

Hållbar Utveckling Väst, Alexandersoninstitutet och Interregprojeket Green Building A-Z bjuder in till en spännande eftermiddag om energieffektivt och hållbart byggande. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av hållbart byggande, som kommuner, fastighetsägare, arkitekter och konsulter.

Vi startar eftermiddagen med föredrag från två inspirerande föredragshållare. En beteendedesigner ger oss en inblick i hur byggnader kan designas så att det stödjer en hållbar färdriktning. Därefter får vi en inblick i hur upphandlingar kan spela en aktiv roll i att säkra hållbarheten i det långa loppet.

Du får dessutom veta mer om Green Building A-Z:s många aktiviteter. Denna del av programmet är uppbyggt som en poster session, där du får höra mer om projektets bredd.

13.00 Välkommen. Introduktion till Green Building A-Z

13.30 Forskningssatsningen ProcSIBE - Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande Anna Kadefors, KTH och Chalmers Tekniska Högskola

14.00 Har inrednings- och byggnadsdesign inflytande över brukarnas förståelse och agerande? Clara Zeller, Behavioural Designer, Kl. 7

14.30 Lär dig mer om Green Building A-Z. Dialog och erfarenhetsutbyte om projektets aktiviteter – kom och ställ dina frågor.

15.45 Avrundning och nätverkande.

Anmälan: Sista anmälan är onsdagen 21/3. Seminariet är kostnadsfritt. Fyll i namn, telefonnummer, organisation, funktion, samt eventuell övrig information. (Fältet faktureringsadress behöver inte fyllas i) 

Den här händelsen tar inte emot fler anmälningar.