Informationsseminarium om Horizon 2020

Trollhättan
22 november, 2017 - 09:0013:00

Horizon 2020 är EU:s innovation- och forskningsprogram. I höst släpps det nya arbetsprogrammet Ren, säker och effektiv energi. På informationsträffarna får du grundläggande information om forskningsprogrammet och inspiration från organisationer som jobbat i Horizon eller andra EU-projekt.

Det nya arbetsprogrammet Ren, säker och effektiv energi innehåller utlysningar från hösten 2017 till 2019. I och med det har intresserade organisationer god tid på sig att hitta samarbetspartners och lämna in en ansökan till relevanta utlysningar.

På höstens två seminarier får du grundläggande information om Horizon 2020, tips på vad man ska tänka på inför en ansökan samt inspiration från organisationer som jobbat i Horizon eller andra EU-projekt. Västra Götalandsregionen informerar även om Regionalfonderna och vilket stöd man kan få inför ansökan till EU-programmen.

PROGRAM

08.30 Frukostfika. Drop in från klockan 8:30

09.00 Det här är Horizon 2020. Horizon 2020 – EU:s största program för att finansiera forskning och innovation presenteras av Västra Götalandsregionen. Vad är progamet till för? Vem kan söka? Vilka kriterier måste uppfyllas? Allt det här och mycket mer får du reda på.
Ellen Knutsen Rydberg, Västra Götalandsregionen

09.50 Ren, säker och effektiv energi. Under hösten lanseras det nya arbetsprogrammet för Energi inom Horizon 2020. Här presenteras programmet i korthet.
Ellen Knutsen Rydberg, Västra Götalandsregionen

10.20 Sök stöd genom regionalfonderna. Västra Götalandsregionen informerar om annan relevant finansiering som är tillgänglig genom de olika programmen i EU:s regionala utvecklingsfond.
Andreas Catoni, Västra Götalandsregionen

11:00 EXEMPEL OCH ERFARENHETER
NETfficient. Swerea presenterar EU-projektet NETfficient som de deltar i. Projektet handlar om att göra ön Borkum utanför Tyskland självförsörjande på energi. Vi får höra om erfarenheter och lärdomar från projektet. Karin har även tidigare erfarenheter från flertalet ansökningsprocesser.
Karin Wilson, Swerea

Energy Visualization. Innovatum berättar om projektet Energy Visualization som innebär att ta fram ett visuellt verktyg för att bättre kunna driva energiledning i företag. Verktyget ska också stödja ett kontinuerligt förbättringsarbete genom åtgärder för energieffektivisering. Lennart Walldén, Innovatum

12.00 Lunch. Hållbar utveckling väst bjuder på lunch.

Anmälan

Anmälan sker via mail till ellen.thersthol@huv.nu. Glöm inte att meddela specialkost.