Agenda 2030 - dialog och samverkan, 22 maj i Skövde

Skövde
22 maj, 2018

Mot gemensamma mål

Hur kan kommunen hantera och hitta vägar fram i hållbarhets­arbetet när målen står i motsättning med andra kommunala mål och prioteringar?

Dagen kommer att ge oss insikter, kunskap och konkreta verktyg i hållbarhetsarbetet på kommunal nivå med fokus på målkonflikter. Kerstin Bartholdsson, Göteborgs Universitet, och Anneli Örtqvist, Fairtrade City, är två av föreläsarna som kommer att ge oss ökad förståelse för problematiken och även visa på möjliga vägar framåt.

Dagen bjuder även på goda och konkreta kommunala exempel för inspiration och verktyg. Ett mer detaljerat program med information om övriga föredragshållare kommer under april.

Program 

08.45  Registrering med kaffe och mingel.

09.30  Föreläsningar, goda exempel och diskussioner 

12.00  Lunch

13.00  Parallella workshops för fördjupad diskussion

14.30  Presentation från respektive diskussionsgrupp

15.00  Vad tar vi med oss? Vad är nästa steg?

15.30  Avslutande fika

Målgrupp

Träffen vänder sig till alla arbetsgrupper inom Kommunnätverket för hållbar utveckling, dvs Miljöstrategigruppen, Naturvårdsgruppen och Rättvis handel-gruppen. Dagen är även öppen för andra kommunala tjänstemän – folkhälsosamordnare m fl. Informera och bjud in till träffen dem ni anser borde vara med!

PLATS: Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, Skövde (ca 400 m från Skövde station).

TID: 22 maj 2018, kl 8.45- ca 16.00.

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är den 7 maj och görs här nedan.

AVGIFT: 500 kr, glöm inte att ange fakturaadress vi anmälan.

Den här händelsen tar inte emot fler anmälningar.