Seminarium Energilyftet

Skövde
11 oktober, 2017 - 09:0015:00

Snart ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag – Energilyftet är till för dig som arbetar med framtidens byggnader

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig främst till dig som är beställare, konsult, ingenjör, arkitekt, byggprojektledare, förvaltare eller drifttekniker. Utbildningen är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad, och för kommande energikrav.

På seminariet presenteras Energilyftet, drivkrafter till lågenergibyggande, och goda exempel. Vi diskuterar hur ni arbetar lokalt och regionalt. Dagen avslutas med ett studiebesök.

Tid Onsdag 11 oktober, kl 9.00-15.00

Plats Gothia Sciencepark, konferenssal Spegeln.

Läs mer och anmäl dig här!
www.energimyndigheten.se/energilyftet
Sista anmälningsdag är 2:e oktober

Frågor besvaras av:
Kajsa Andersson
Kajsa.andersson@cit.chalmers.se tel. 0739 – 079 224
Ellen Therstol
Ellen.thersthol@hallbarutvecklingvast.se Tel. 076-502 09 91

Program

9.00  Kaffe/te och smörgås finns framdukat

9.15  Välkomna!
Hållbar Utveckling Väst, Energikontoret Västra Götaland hälsar välkommen.

9.20  Presentationsrunda
Alla presenterar sig med namn, organisation och funktion.

9.25  Introduktion till Energilyftet
Vad är Energilyftet? Även kort information om övriga kunskapsinsatser.

9.40 Drivkrafter för lågenergibyggande, roller och ansvar 

10.30 Bensträckare med dialog
Vilka är dina tankar kring att bygga energieffektivt?  Dela med dig av dina erfarenheter och lyssna in en kollega!

10.50  Diskussion och summering av dialog 

11.05  Energilyftets upplägg samt introduktion till webbaserad utbildning

11.20 Energikontoret informerar
Energikontoret informerar om sin verksamhet samt och om utbildningen www.energibyggare.se

12.00 Gemensam Lunch.

13.00 Studiebesök 
Eko-Logi hos Skövdebostäder, Skövdebostäders hemsida.

15.00 Avslut - Tack för din medverkan