shutterstock_763061218_v2.jpg
Foto: Shutterstock

Seminarium: Tryckluft - till vilket pris?

Mölndals Stadsmuseum, Kvarnbygatan 12, Mölndal
4 oktober, 2018 - 08:1516:30

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om tryckluft som ger dig kunskap om hur du kan reducera energiförluster i ditt tryckluftssystem, öka lönsamheten och minska miljöpåverkan. Seminariet hålls den 4 oktober i Mölndal och riktar sig till företag som använder tryckluft i produktionen samt till kommunala energi- och klimatrådgivare.

Tryckluft är ett dyrt medium och ett av de områden som har störst besparingspotential för industrier. Undersökningar visar att det på kort tid går att minska användningen av tryckluft med 30–50 procent. På träffen pratar vi om optimering, läckage och mätning som metoder för att effektivisera systemet.

Seminariet är helt kostnadsfritt och riktar sig till små- och medelstora företag som använder tryckluft i sin produktion samt till kommunala energi- och klimatrådgivare. I mån av plats kan även andra grupper delta.

Seminariet arrangeras av Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland, www.hallbarutvecklingvast.se

Program

08.15 Effektiv produktion av tryckluft. Ingersoll Rand: Max Johansson
09.30 Morgonfika
09.45 Kostnaden för tryckluft, läckagesökning. LMS-Nordic: Daniel Winkler
11.00 Tryckluftens risker i arbetsmiljö och miljö. Treffco: Anders Nilsson
12.00 Lunch
13.00 Vikten av rätt kopplingar och ledningskomponenter. Cejn: Mikael Wedin
13.50 Besparingar i tryckluftssystem. Festo: Bo Lilja
14.45 Fika
15.00 Stöd och rådgivning vid energieffektivisering. Hållbar Utveckling Väst och Energi- och klimatrådgivare
15.30 Mätning av tryckluft. LMS Nordic: Daniel Winkler
16.15 Avslutning. Summering, frågor, utvärdering

Anmäl dig här senast den 25 september