Tryckluftssystem - till vilket pris?

Quality Hotel Grand, Borås
30 maj, 2017 - 09:3015:00

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium med studiebesök om hur ditt företag kan spara pengar på att energieffektivisera tryckluftssystemet. Seminariet hålls den 30 maj och ger dig den kunskap du behöver för att på kort tid reducera energiförluster i ditt system och öka företagets lönsamhet.

Hållbar utveckling Väst bjuder in små och medelstora företag till ett seminarium om energieffektivisering med fokus på energieffektiva tryckluftssystem. Vi kommer att prata om teknik, beteende, rutiner och ekonomi. Tryck-luft är ett dyrt medium och ett av de områden som har störst besparingspotential för industrier. Undersökningar visar att det på kort tid går att minska användningen av tryckluft med 30–50 procent. På träffen pratar vi om optimering, läckage och mätning som metoder för att effektivisera systemet. Seminariet är det första av två utbildningstillfällen och helt kostnadsfritt.

TRYCKLUFTSSYSTEM – TILL VILKET PRIS

kostnadsfritt seminarium den 30 maj
TID: 09.30–15:00 | PLATS: Quality Hotel Grand, Hallbergplatsen 2, Borås
MÅLGRUPP: Små- och medelstora företag, tryckluftsanvändare
ANMÄLAN: Senast 26 maj till daniel.hardfelt@huv.nu
Meddela eventuella önskemål om kost vid anmälan.

Program

09:30 Välkomna! Kaffe och smörgås. Vi träffas på Quality Hotel Grand, Borås.
09.45 Introduktion. Daniel Hårdfelt och Amar Đelilović, Hållbar utveckling Väst.
10.00 Blåsapplikationer. Vikten av tryck och dimensionering, tryckluftens inverkan på arbetsmiljön, olika lösningar för att optimera blåsapplikationer. Magnus Gustafson, Silvent.
11.00 Hur mycket tryckluft använder industrin? Varför är det en miljöfråga? Vad ingår i en projektvägledning för reduktion av förbrukningen? Hur verifierar man resultatet av åtgärderna? Är det möjligt att bli läckagefri? Daniel Winkler, LMS Nordic.
12:00 Lunch
13:00 Mätning och övervakning av tryckluft. Vilken information behöver jag ifrån systemet? Hur säkerställer man driftssäkerheten? Olika sätt och varför bör man mäta de viktigaste parametrarna. Daniel Winkler, LMS Nordic.
14:00 Stöd för energikartläggning och miljöstudier. Hållbar utveckling Väst informerar om stöd att söka för energikartläggning och energieffektivisering.
14.30 Vad tar vi med oss från dagen? Datum och upplägg till nästa träff.
15:00 Avslutning