tryckluft2.jpg

Seminarium: Tryckluftssystem - till vilket pris?

Quality Hotel Grand, Borås
26 september, 2017 - 09:0016:00

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om hur ditt företag kan spara stora pengar på att energieffektivisera tryckluftssystemet. Seminariet hålls den 26 september och ger dig den kunskap du behöver för att på kort tid reducera energiförluster i ditt system och öka företagets lönsamhet.

Hållbar utveckling Väst bjuder in små- och medelstora företag till ett seminarium om energieffektivisering med fokus på energieffektiva tryckluftssystem. Vi kommer att prata om teknik, beteende, rutiner och ekonomi. Tryckluft är ett dyrt medium och ett av de områden som har störst besparingspotential för industrier. Undersökningar visar att det på kort tid går att minska användningen av tryckluft med 30–50 procent. På träffen pratar vi om optimering, läckage och mätning som metoder för att effektivisera systemet. Seminariet är helt kostnadsfritt.

TRYCKLUFTSSYSTEM – TILL VILKET PRIS

kostnadsfritt seminarium den 26 september
TID: 09.00–16:00 | PLATS: Quality Hotel Grand, Hallbergplatsen 2, Borås
MÅLGRUPP: Små- och medelstora företag, tryckluftsanvändare
ANMÄLAN: Senast 19 september till daniel.hardfelt@huv.nu
Meddela eventuella önskemål om kost vid anmälan.

Program

09.00 Välkomna och introduktion till dagen, kaffe och smörgås.
09.30 Introduktion till området tryckluft, Daniel Winkler, LMS Nordic: Hur mycket tryckluft använder industrin? Varför är det en miljöfråga? Vad ingår i en projektvägledning för reduktion av förbrukningen? Hur verifierar man resultatet av åtgärderna? Är det möjligt att bli läckagefri?
10.15 Energioptimal tryckluftsproduktion, Max Johansson, Ingersroll Rand: Vad påverkar kostnaden vid produktion av tryckluft?
Vad kan betraktas som energieffektiv tryckluftsproduktion? Vilken strategi och vilken teknik är bäst lämpad för era applikationer? Kort om lagar och förordningar – egenkontroll.
11.00 Workshop/diskussion, Josip Glavas, Energikontor Norra Småland.
11.30 Lunch
12.30 Arbetsmiljörisker med tryckluft i verksamheten och miljöpåverkan, Johan Nilsson, Treffco: Vilka föreskrifter är styrande från Arbetsmiljöverket och som tryckluftsanvändarna är skyldiga att efterleva då de använder tryckluft i sina verksamheter? Krav på tryckluftanläggningar i miljöbalken och miljösanktionsavgifter.
13.15 Mätning & övervakning av tryckluft, Daniel Winkler, LMS Nordic: Vilken information behöver jag ifrån tryckluftssystemet? Hur säkerställer man driftssäkerheten? Olika sätt och varför man bör mäta de viktigaste parametrarna.
14.00 Fika
14.15 Energibesparande pneumatiklösningar, Bo Lilja, Festo: Nyheter inom tryck & flödesmätning. Praktiska exempel med loggning av exempelvis cylindrar.
15.00 Information om energikartläggningsstödet, Gert Erlandsson, Energikontoret Halland. Information om andra stöd, Amar Ðelilović & Daniel Hårdfelt, Hållbar utveckling Väst.
16.00 Avslutning