Kalendarium för Energi- och klimatrådgivarnätverket

Seminarium: Tryckluft - till vilket pris?

Mölndals Stadsmuseum, Kvarnbygatan 12, Mölndal
4 oktober, 2018 - 08:1516:30

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om tryckluft som ger dig kunskap om hur du kan reducera energiförluster i ditt tryckluftssystem, öka lönsamheten och minska miljöpåverkan. Seminariet hålls den 4 oktober i Mölndal och riktar sig till företag som använder tryckluft i produktionen samt till kommunala energi- och klimatrådgivare.

Tryckluft är ett dyrt medium och ett av de områden som har störst besparingspotential för industrier. Undersökningar visar att det på kort tid går att minska användningen av tryckluft med 30–50 procent. På träffen pratar vi om optimering, läckage och mätning som metoder för att effektivisera systemet.

Seminariet är helt kostnadsfritt och riktar sig till små- och medelstora företag som använder tryckluft i sin produktion samt till kommunala energi- och klimatrådgivare. I mån av plats kan även andra grupper delta.

Nätverksträff Beteendedesign

Varberg, stadshotellet
7 november, 2018 - 08:3017:30

Välkommen på nätverksträff och utbildningsdag i tema Beteendedesign med välrenommerade Beteendelabbet som utbildare.

Nu har vi äntligen lyckats få ihop en träff med det spännande temat beteendedesign. Utbildare är det välrenommerade Beteendelabbet och det är flera RUL-områden som har gått just denna utbildning under föregående år och varit väldigt nöjda. Nu vill vi ge fler EKR möjligheten att ta del av detta spännande ämne. 

Träffen anordnas i samarbete med Energikontor Sydost, Hallands energikontor, Energikontor Skåne och Hållbar utveckling Väst och alla EKR inom dessa områden är välkomna att anmäla sig.

Anmälan: Du anmäler dig till din RUL!