Energilyftet 2017

För att förbereda och underlätta för byggbranschen påbörjades under 2016 en nationell kunskapshöjande insats. I Västra Götaland kommer vi under 2017 att ordna tre stycken seminarium om hållbart byggande, inklusive studiebesök på olika lågenergibyggnader. Lyftet sker huvudsakligen genom en webbutbildning och seminarierna fungerar som en uppstart inför resten av webbkursen.

Kalendarium för Energilyftet 2017