Medarbetare

Alvar Palm

Nationell insatsledare Solel, Nationell samordnare för Energikontoren Sverige inom förnybar energi

Alvar är nationell insatsledare för informationsspridning kring solceller. Han fungerar som stöd till energi- och klimatrådgivarna i Sveriges kommuner vad gäller hur dessa kan arbeta med informationsinsatser kring solceller. Alvar är också nationell samordnare vad gäller förnybar energi för Energikontoren Sverige.

Alvar är doktor i industriell miljöekonomi från Lunds universitet och har i grunden en civilingenjörsutbildning.

Amar Ðelilović

Projektledare. Sol i Väst, Regionala noder för energikartläggningsstöd

Amar arbetar i projekten Sol i Väst och Regionala noder för energikartläggningsstöd.

Amar har läst Industriell ekonomi vid Högskolan i Borås med inriktning mot byggteknik. Han har ett stort intresse för solenergi och energieffektivisering i allmänhet. Han har erfarenheter från arbete med det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar, teknisk försäljning och arbete med ständiga förbättringar.

Utanför jobbet umgås han med sambo, vänner & familj, tränar och reser till olika delar av världen. 

Christin Carlsson

Projektledare. Regional samordnare energi- och klimatrådgivarnätverket

Christin arbetar framförallt som Regional utvecklingsledare för energi och klimatrådgivarnätverket samt samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Christin har läst miljövetenskap vid Södertörns Högskola och har en bred kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon tycker att beteendefrågor och stadsutveckling är lite extra intressant. Hon har erfarenheter från arbete med samverkansprojekt, ledningssystem och utbildningsaktiviteter.

Fritiden spenderar hon gärna med en god bok, på sin cykel eller i klätterhallen. 

Daniel Hårdfelt

Projektledare. Företagsrelaterade projekt, Green Building A-Z.

Daniel driver företagsprojekt, regionala noder för energikartläggningsstöd och energieffektiviseringsnätverk. Tidigare erfarenhet inom konsultbranschen som energiingenjör. Erfarenhet av genomförande av energikartläggningar, energideklarationer, energiutredningar, mätningar, projektering av installationssystem m.m.

Tidigare erfarenhet också inom biogasprojekt, förgasning och utveckling av biogas för lantbruket.

Ellen Thersthol

Projektmedarbetare. Green Building A-Z, Energi- och klimatrådgivarnätverket.

Ellen arbetar med att stötta upp flera projekt på Hållbar utveckling Väst, främst i klimatrådgivarnätverket och i Green Building A-Z.

Ellen har läst Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram på Göteborgs Universitet och har tidigare erfarenhet av att arbeta i kommunal verksamhet.

Fritiden ägnas helst åt skidåkning, segling och annat friluftsliv, men också tv-serier och fika med gott sällskap.

Erik André

Projektledare. (Tjänstledig)

Erik fokuserar på beteendefrågor och vad som motiverar kommuner, företag och privatpersoner att välja hållbara lösningar. Projekten handlar främst om solenergi och effektiv energianvändning, men även om andra miljöfrågor.

Han är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik och har läst kurser inom miljöpsykologi, miljökommunikation, samhällsvetenskaplig metod och journalistik. Erik har arbetat på Hållbar utveckling Väst sedan 2005. Tidigare har han varit energi- och klimatrådgivare i Härryda och Bollebygd.

Fredrik Bergman

Projektledare. Sol i Väst, Kommunnätverket för hållbar utveckling, Green Building A-Z.

Jenny Lindqvist

Projektledare. Företagsrelaterade projekt.

Jenny arbetar med aktiviteter för små och medelstora företag: Energieffektiviseringsnätverken och den regionala noden för energikartläggning. Jenny är civilingenjör i ekosystemteknik med inriktning mot energisystem. Tidigare har hon arbetat med klimat och energi i Kungälvs kommun och på Länsstyrelsen Östergötland. Fritiden fylls av körsång, friluftsliv, vänner och böcker.

Lars Magnusson

Kommunikatör.

Lars arbetar som kommunikatör inom företagsrelaterade projekt, Sol i Väst, Green Building A-Z och kommunnätverket för hållbar utveckling.

Han är från början journalist, utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg, och har arbetat som reporter och redaktör på tidningar och radio. Närmast kommer han från en tjänst som kommunikatör i den ideella sektorn.

På fritiden umgås Lars med familj och vänner, sysselsätter sig som konstnär med främst måleri och teckning, bakar bröd och springer.

Maj-Liz Hedendahl

Projektledare. Samordning av kommunnätverket för hållbar utveckling.

Maj-Liz arbetar sedan januari 2003 på Hållbar utveckling Väst, som projektledare och samordnare.

I sin nuvarande roll som samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling ansvarar hon för att stödja deltagande kommuners arbete med hållbarhet.