christin_carlsson_web_470x320_1.jpg

Christin Carlsson

Projektledare. Regional samordnare energi- och klimatrådgivarnätverket

Christin arbetar framförallt som Regional utvecklingsledare för energi och klimatrådgivarnätverket samt samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling.

Christin har läst miljövetenskap vid Södertörns Högskola och har en bred kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon tycker att beteendefrågor och stadsutveckling är lite extra intressant. Hon har erfarenheter från arbete med samverkansprojekt, ledningssystem och utbildningsaktiviteter.

Fritiden spenderar hon gärna med en god bok, på sin cykel eller i klätterhallen. 

Relaterade nyheter

Kommunnätverket sätter fokus på tunga frågor

Mer samverkan, mer erfarenhetsutbyte och mer gränsöverskridande arbete. Nu har Kommunnätverket för hållbar utveckling tagit ut riktningen för året och ett viktigt fokusområde är FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Anteckningar från Nätverksträff 2-3 mars 2017

Årets första nätverksträff gick av stapeln i Göteborg den 2-3 mars och 25 energi- och klimatrådgivare deltog. Under torsdagsförmiddagen var även EKR-cheferna inbjudna att delta. Träffen ägnades åt att diskutera de nya förutsättningarna för energi- och klimatrådgivning, vi fick exempel på lyckade EKR-samarbeten och mer information om insatsprojekten.

Nya Regionala Utvecklingssamordnare på plats på Hållbar utveckling Väst

Många av er har redan hunit komma i kontakt med en eller båda av oss nya regionala samordnare i nätverket. Här kommer en presentation av Christin och Ellen för att lära känna oss lite bättre.