fredrik_bergman_web_470x320_1.jpg
Foto: Lars Magnusson

Fredrik Bergman

Projektledare. Sol i Väst, Kommunnätverket för hållbar utveckling, Green Building A-Z.