jenny-lindqvist-web-470x320.jpg

Jenny Lindqvist

Projektledare. Företagsrelaterade projekt.

Jenny arbetar med aktiviteter för små och medelstora företag: Energieffektiviseringsnätverken och den regionala noden för energikartläggning. Jenny är civilingenjör i ekosystemteknik med inriktning mot energisystem. Tidigare har hon arbetat med klimat och energi i Kungälvs kommun och på Länsstyrelsen Östergötland. Fritiden fylls av körsång, friluftsliv, vänner och böcker.