maj-liz_hedendahl.jpg

Maj-Liz Hedendahl

Projektledare. Samordning av kommunnätverket för hållbar utveckling.

Maj-Liz arbetar sedan januari 2003 på Hållbar utveckling Väst, som projektledare och samordnare.

I sin nuvarande roll som samordnare för Kommunnätverket för hållbar utveckling ansvarar hon för att stödja deltagande kommuners arbete med hållbarhet.

Maj-Liz är naturvetare med en magisterexamen inom geologi- och miljövetenskap. Hon har även läst flertalet fristående universitetskurser, bland annat miljöledningssystem. Sedan mitten av 90-talet har hon arbetat med miljö- och energifrågor, dels som energirådgivare på Borås respektive Göteborg stad och numera på Hållbar utveckling Väst. Hennes kreativa och konstnärliga sida är till nytta vid framtagning av informationsmaterial, utställningar, profilmaterial etc.

På fritiden får hennes kreativa sidor fritt spelrum genom olika konstnärligar arbeten och illustrationsuppdrag. Hon driver även Karleby Konst & Hantverk med galleri och hantverksbutik.

Relaterade nyheter

Trähus och politisk enighet inspirerade vid studiebesök i Växjö

Ett intensivt byggande av trähus ska hjälpa Växjö kommun att bli Europas grönaste stad. Men trähusen är bara en del i en större strategi för hållbar utveckling. Deltagarna i västsvenska Kommunnätverket för hållbar utveckling reste i slutet av maj till Växjö för att inspireras av kommunens arbete.

Kommunnätverket sätter fokus på tunga frågor

Mer samverkan, mer erfarenhetsutbyte och mer gränsöverskridande arbete. Nu har Kommunnätverket för hållbar utveckling tagit ut riktningen för året och ett viktigt fokusområde är FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Föreläsning om vindkraft

Den 23 februari höll Hållbar utveckling Väst en Vindkraftsutbildning i samarbete med Energikontoret Skåne och Göteborgs Stad. Utbildningen behandlade allt från ekonomi och påverkan till statistik och process.