maria_axbrink_470x320.jpg
Foto: Lars Magnusson

Maria Axbrink

Projektmedarbetare. Insatsprojekt solel och samordning för Energikontoren Sverige.

Maria jobbar som projektmedarbetare i insatsprojektet Solel, och i samordningen för Energikontoren Sverige.

Maria har en examen i samhällsvetenskaplig miljövetenskap och en i offentlig förvaltning. Med den här bakgrunden har hon lätt att se ett helhetsperspektiv i hållbarhetsfrågor, samt att se till processen - från start till mål och vad som behövs däremellan.

Fritiden spenderas på en beachvolleyplan, i köket med vänner eller på klipporna vid havet.