Maria Olsson

Samordnare av energi- och klimatrådgivarnätverket, IT-ansvarig. (Föräldraledig)

Maria har jobbat på Hållbar utveckling Väst sedan 2012 och har en  bred roll här. Hon jobbar idag till stor del med EKR samordningen tillsammans med Maj-Liz och har IT och webb-bakgrund så Maria har också övergripande IT-ansvar och har rollen som kommunikatör.

Maria är utbildad systemvetare med en magisterexamen i Informatik och högskoleexamen i mediateknologi. Maria har jobbat i offentlig verksamhet sedan 2002.

Fritiden läggs på hund, träning och tävling. Trädgård, fotografering och olika typer av kreativt skapande är andra stora intressen.