Maria Olsson

Samordnare av energi- och klimatrådgivarnätverket, IT-ansvarig.

Maria har jobbat på Hållbar utveckling Väst sedan 2012 och har en bred roll här. Hon jobbar idag till stor del med EKR samordningen tillsammans med Christin och har IT och webb-bakgrund så Maria har också övergripande IT-ansvar.

Maria är utbildad systemvetare med en magisterexamen i Informatik och högskoleexamen i mediateknologi. Maria har jobbat i offentlig verksamhet sedan 2002.

Fritiden läggs på hund, träning och tävling. Trädgård, fotografering och olika typer av kreativt skapande är andra stora intressen.