nardono.jpg

Nardono Nimpuno

Verksamhetsledare

Nardono Nimpuno är sedan september 2012 verksamhetsledare för Hållbar utveckling Väst. Målet är att tillsammans med medarbetarna driva en organisation präglad av kompetens och effektivitet, genomsyrad av trivsel, engagemang och deltagande.

Nardono Nimpuno är i grund och botten statsvetare: han läste motsvarande en Masters i Internationella Relationer på Statsvetenskapliga Institutionen vid Leidens universitet i Nederländerna.

 

Innan Hållbar utveckling Väst var Nardono Nimpuno Senior Policy Advisor på ChemSec, Internationella Kemikaliesekretariatet, där han arbetade med bevakning och analys av internationella och globala processer kring kemikaliehantering. Han deltog kontinuerligt som inbjuden föredragshållare och expert på hållbarhetsstrategier vid bl.a. branschseminarier, i FN-processer (UNEP), amerikanska B2B konferenser, samt Europeiska forum för hållbarhet.

 

Under flera år var han ansvarig för ChemSecs företagsarbete, vilket innebar samordning av partnerföretag och analys och främjande av multinationella företags hållbarhetsstrategier. Dessa inkluderade Dell, Apple, Skanska, Sony Ericsson, Boots, IKEA, B&Q, Sara Lee.

Innan dess arbetade han  i flera år i Bryssel, som politisk handläggare på Europaparlamentet, där han bevakade miljö- och utvecklingsfrågor.

Relaterade nyheter

Ledig tjänst: Processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018-2020

Hållbar Utveckling Väst söker en driven processledare för samverkansplattformen Biogas Väst 2018–2020. Ta chansen att vara med och driva på den spännande utvecklingen inom biogasområdet som nu tar viktiga steg framåt i olika delar av samhället.

Försenad finansiering för Hållbar utveckling Väst

GP skriver idag om de finansieringsproblem som påverkar Hållbar utveckling Väst och övriga svenska regionala energikontor. Nardono Nimpuno, verksamhetsledare för HUV, kommenterar här detta.

HUV flyttade kontoret med cykel

För första gången har en kontorsflytt genomförts med cykel i Göteborg. När det regionala energikontoret Hållbar utveckling Väst bytte lokal trampades de iväg av transportföretaget MoveByBike. Det logistiska konststycket, vilket var företagets första uppdrag i Göteborg, utfördes med hjälp av cykelsläp som klarar en last på 280 kg och 3 kubikmeter.