pauline-ekoff-web-470x320.jpg

Pauline Ekoff

Projektledare och samordnare av företagsrelaterade projekt

Pauline arbetar som projektledare och samordnare av företagsprojekten, regionala noder för energikartläggningsstöd och energieffektivseringsnätverk. Hon har läst maskinteknik med inriktning mot energisystem vid Linköpings universitet. Innan Pauline började på Hållbar utveckling Väst har hon arbetat inom fjärrvärmebranschen och inom kommunal verksamhet med energifrågor.

Vid sidan av arbetet har Pauline läst en 2-årig utbildning på yrkeshögskolan i Mölnlycke och kan nu även kalla sig hållbarhetssamordnare.

Utanför arbetet fylls tiden av familj, träning, en bra bok eller två men på hösten är det äpplen som upptar det mesta av tiden.

 

 

Relaterade nyheter

Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag

Ibland krävs nya vägar och samarbeten för att nå ut. Energimyndigheten och Sveriges regionala energikontor - däribland Hållbar Utveckling Väst - har under två år samarbetat inom projektet Regionala noder i syfte att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu tar vi det samarbetet vidare.

Inspirationsträff: Hur kan Klimatklivet stötta industrin?

Den 19 januari bjuder Hållbar Utveckling Väst, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen in till en inspirationsträff där vi fokuserar på lösningar för omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland. Dagen kommer att bjuda på både information och inspiration!

"Energieffektivisering har kommit högre upp på agendan"

Efter ett år i nätverk för energieffektivisering har de deltagande företagen börjat se resultat av sitt arbete. Mycket handlar om inspiration, ny kunskap och om att frågorna kommit upp på dagordningen.
– Nu kommer det bli intressant att se hur alla paketerar lönsamma lösningar hos sig när de gjort sina energikartläggningar klart, säger Helena Runger från Aranäs fastigheter i Kungsbacka.