pauline-ekoff-web-470x320.jpg

Pauline Ekoff

Projektledare och samordnare av företagsrelaterade projekt

Pauline arbetar som projektledare och samordnare av företagsprojekten, regionala noder för energikartläggningsstöd och energieffektivseringsnätverk. Hon har läst maskinteknik med inriktning mot energisystem vid Linköpings universitet. Innan Pauline började på Hållbar utveckling Väst har hon arbetat inom fjärrvärmebranschen och inom kommunal verksamhet med energifrågor.

Vid sidan av arbetet har Pauline läst en 2-årig utbildning på yrkeshögskolan i Mölnlycke och kan nu även kalla sig hållbarhetssamordnare.

Utanför arbetet fylls tiden av familj, träning, en bra bok eller två men på hösten är det äpplen som upptar det mesta av tiden.

 

 

Relaterade nyheter

Temadag om finansiering för små och medelstora företag

Mikrolån, förstudiemedel och stöd för energieffektivisering - den 21 mars arrangerar IDC och Almi en heldag i Skövde om finansiering för små och medelstora företag. Hållbar Utveckling Väst finns på plats för att berätta mer om de stöd för energiomställning och -effektivisering som små och medelstora företag kan söka.

Fortsatt och fördjupat arbete kring stöd till energikartläggning i företag

Ibland krävs nya vägar och samarbeten för att nå ut. Energimyndigheten och Sveriges regionala energikontor - däribland Hållbar Utveckling Väst - har under två år samarbetat inom projektet Regionala noder i syfte att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Nu tar vi det samarbetet vidare.

Inspirationsträff: Hur kan Klimatklivet stötta industrin?

Den 19 januari bjuder Hållbar Utveckling Väst, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen in till en inspirationsträff där vi fokuserar på lösningar för omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland. Dagen kommer att bjuda på både information och inspiration!