miljostrategi.jpg

Miljöstrategigruppen

Arbetsgruppen riktar sig till miljöstrateger eller motsvarande funktion på kommunerna som vill samverka kring att integrera och stärka de miljöstrategiska frågorna i den kommunala verksamheten.