Miljöstrategiskt arbete

Trähus och politisk enighet inspirerade vid studiebesök i Växjö

Ett intensivt byggande av trähus ska hjälpa Växjö kommun att bli Europas grönaste stad. Men trähusen är bara en del i en större strategi för hållbar utveckling. Deltagarna i västsvenska Kommunnätverket för hållbar utveckling reste i slutet av maj till Växjö för att inspireras av kommunens arbete.

Studieresa till Växjö

Växjö
23 maj, 2017 - 12:0024 maj, 2017 - 13:00

Välkommen till Växjö, den 23 - 24 maj!

Under årets vackraste tid styr vi kosan söderut – mot Växjö. Syftet med besöket är att ta del av deras erfarenheter kring hållbarhetsarbete och Agenda 2030 för inspiration och ökad kunskap.

Träffen vänder sig i första hand till miljöstrateger i Kommunnätverket för hållbar utveckling, samt till kommunanställda med särskilt ansvar för beställande, drift och underhåll av kommunala lokaler och/eller bostäder. Även kommunpolitiker med intresse för miljöstrategiskt arbete och hållbart byggande är välkomna!

Studiebesöket är ett samarrangemang mellan kommunnätverket för hållbar utveckling samt projektet Green Building A-Z.

Kommunnätverket sätter fokus på tunga frågor

Mer samverkan, mer erfarenhetsutbyte och mer gränsöverskridande arbete. Nu har Kommunnätverket för hållbar utveckling tagit ut riktningen för året och ett viktigt fokusområde är FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Nätverksträff i Falköping

Den 7 december hade Kommunnätverket för hållbar utveckling årets sista träff i Falköping. Fokus på dagen var Social Hållbarhet. Hans Abrahamsson Göteborgs Universitet berättade om sitt mångåriga arbete  som Freds- och Utvecklingsforskare. Ida Helander Falköping berättade om Falköpings arbete med social hållbarhet.

Webbinarie Horisont 2020 Vad finns det för möjligheter?

Webbinarie
30 november, 2016 - 10:0011:00

Välkommen att delta i vårt Webbinarie den 30 November

Lär dig mer om hur EU finasierasr utvecklingsprojekt i Västra Götaland och i hela EU och vilken roll den offentliga aktören kan ha i Horisont 2020

Program

10:00 Välkomna Diana Skoglund Hållbar utveckling Väst

Lisa Lundmark, Energimyndigheten berättar om möjligheterna med Horisont 2020

Sussane Hammarström från VGR berättar om deras möjligheter till stöd till offentliga aktörer

Frågor

Green Building A-Z

Kompetensutveckling och samarbete för ett hållbart byggande
Interreg ÖKS projekt, kompetens- och samarbetsutveckling inom hållbart byggande genom hela värdekedjan.

Nätverksträff i Falköping 7 December

Falköping
7 december, 2016 - 09:0017:00

Nätverksträff för Miljöstrateger den 7 December i Falköping. Där vi bjudit in Hans Abrahamsson Freds- och Utvecklingsforskare på Göteborgs Universitet som kommer att fokusera på social hållbarhet.

Grön Ekonomi - Hållbara Investeringar

Västra Götaland tar täten när miljöstrateger, finanschefer och politiker möts för att inspirera, diskutera och lära om Grön Ekonomi - Hållbara Investeringar!

FAIR 18-20 Augusti i Göteborg

FAIR arrangeras för första gången 2016 och kommer att hållas i samband med Kulturkalaset vecka 33, den 18-20 augusti. FAIR blir en marknadsplats på Stora Teatern-området med fokus på hållbar konsumtion.

Webbinarie Giftfri Förskola

Göteborg
23 augusti, 2016 - 10:0011:00

Vi omges hela tiden av föremål och material som kan släppa ifrån sig farliga ämnen och kemikalier till inomhusmiljön som vi vistas i. Känsligast för dessa ämnen är små barn, därför prioriteras förskolorna i arbetet för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Att göra en förskola giftfri innefattar allt från leksaker, mat och kläder till byggmaterial och städning.