Naturvård

Kommunnätverket sätter fokus på tunga frågor

Mer samverkan, mer erfarenhetsutbyte och mer gränsöverskridande arbete. Nu har Kommunnätverket för hållbar utveckling tagit ut riktningen för året och ett viktigt fokusområde är FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.

Arbetsgruppsmöte Naturvård

HUV Göteborg
24 augusti, 2016 - 09:3013:00

Arbetsgruppsmöte med planering för hösten och 2017

Utbildning i artkännedom kopplat till NVI

Skövde
26 april, 2016 - 10:0027 april, 2016 - 16:30

Välkomna till en utbildning i artkännedom kopplat till den svenska standarden för naturvärdesinventering (NVI). Utbildningen är en fältkurs där vi i huvudsak kommer att röra oss på eller nära Billingens norra delar.

Naturvårdsgrupps möte

Göteborg
2 februari, 2016 - 09:3012:00

Arbetsmöte för Naturvårdsgruppen

Naturvårdsgruppmöte, Ekologisk kompensation

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborg
10 november, 2015 - 09:0015:00

Den 10 november träffas vi i Göteborg för ett naturvårdsgruppsmöte om ekologisk kompensation.

Vi kommer under dagen att få lyssna på:

  • Jörgen Sundin, Naturvårdsverket
  • Teresia Holmberg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Karolina Källstrand, Göteborg stad

Vi kommer också att ha gott om tid att diskutera och utbyta erfarenheter kring ekologisk kompensation samt se över upplägget för 2016.

Varmt välkommna!

Färdig inbjudan kommer snart!

Naturvårdsgruppsmöte - Artkunskap

Alingsås, Kungsgatan 9
8 september, 2015 - 09:0015:00

Den 8 September träffas vi i Alingsås för att bygga på kunskapen från studieresan om NVI med artkunskap kopplat till NVI. Det kommer att vara två tillfällen under hösten där första tillfället kommer att handla om följande:

Inomhusmoment 

Studieresa - Naturvärdesinventering i teori och praktik

Uddevalla - Bohusgården
19 maj, 2015 - 09:0020 maj, 2015 - 15:30

Välkomna till Naturvårdsgruppens studieresa 19-20 maj!
Vi träffas i Uddevalla på Bohusgården för att lära oss mer om naturvärdesinventeringar i teori och praktik. Dag 1 kommer vi att få bekanta oss med ”Svensk standard för naturvärdesinventering (NVI)” som kom ut 2014. Under dag 2 kommer vi att ta upp praktiska exempel hur NVI kan användas som ett verktyg för planering av ett Hållbart samhälle.

Naturvårdsgrupp

Göteborg
3 februari, 2015 - 09:0015:00

På årets första naturvårdsgrupp blir temat naturdatabaser och naturvärdesinventeringar.  Mikael Finsberg och Karolina Källstrand berättar om uppbyggnaden av naturdatabas i Göteborgs Stad och hur databasen används. Svante Brandin från Mark fyller på informationen med mer information om hur Mark jobbar med naturdatabaser.

Västerhavsveckan – en temavecka för havsmiljön 2-10 augusti 2014.

Göteborg till Strömstad
2 augusti, 2014 - 08:0010 augusti, 2014 - 17:00

Världspremiär, forskningsresor, politikerdebatt. Men också upplevelser, spänning och äventyr. Allt med Västerhavet i fokus.

Årets Västerhavsvecka lyfter viktiga frågor om Västerhavet och fungerar som en mötes- och upplevelseplats där besökaren kan få veta mer om vad som rör sig i, kring och vid havet. Nya arter i Västerhavet, plast och skräp i havet, framtidens räkfiske, klimatförändringar och försurning är bara några av de ämnen som tas upp.

Naturvårdsgrupp

Göteborg - Naturhistoriska museet
12 september, 2014 - 09:0015:00

Arbetsgruppsmöte för Naturvårdsgruppen. Temat för förmiddagen hållbart skogsbruk. Program för dagen hittar du i högerspalten.

Lunch kommer ätas på egen bekostnad men för att alla som vill äta lunch på museet ska få lunch behöver du i anmälan ange om du vill äta lunch samt om du vill ha ett vegetariskt alternativ till lunchen.

Anmäl dig nedan senast den 5:e september.