Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för Hållbar utveckling har som syfte att via samverkan mellan kommuner och andra aktörer stärka och växla upp varje medverkande kommuns arbete med hållbar utveckling.

Nätverket stödjer kommunernas strategiska miljöarbete. Detta sker genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter samt genom samverkan i arbetsgrupper och inom projekt.

Nätverket ger tillgång till:

  •  En bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos de engagerade medlemskommunerna.
  • Möjligheter att utveckla det strategiska miljöarbetet och projektidéer i samverkan med andra.
  • Samverkan i arbetsgrupper med kommunala tjänstemän med olika fokusområden.
  • Engagerade projektledare som driver arbetsgrupperna mot konkreta resultat.
  • Uppskattade och välarrangerade kompetensutvecklande aktiviteter riktade mot olika tjänstemannagrupper och politiker i kommunen.
  • Intressanta samverkanspartners som t ex Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trafikverket, Energimyndigheten, Miljöstyrningsrådet och Västra Götalandsregionen.

Kommunnätverket arbetar utifrån kommunernas behov. Samverkan sker dels genom att kommunerna tillsammans utvecklar och genomför konkreta aktiviteter, men framförallt genom arbetsgrupperna. I grupperna deltar olika tjänstemän från respektive kommun som berörs eller har nytta av gruppens inriktning. I dag finns fem grupper; miljömål/miljöstrategiskt arbete, miljökommunikation, naturvård, transporter och upphandling. Målet är att grupperna ska nå konkreta resultat som kan vara till nytta för samtliga nätverkskommuner. 

Nytt i nätverket

HUV flyttar

Torsdag 15 november flyttar vi vårt kontor till Hugo Grauers gata 5B. En flytt på några hundra meter inom Chalmersområdet, ner till gamla Vasa sjukhus. Detta blir dessutom premiär i Göteborg för ett flyttbolag som flyttar med cykel! Det berättar vi snart mer om här och i vårt nyhetsbrev.

HUV:s nya verksamhetsledare Nardono Nimpuno vill göra hållbarhet enkelt

Nardono Nimpuno är ny verksamhetsledare på Hållbar utveckling Väst sedan september. Han går från globalt perspektiv och kemikaliefrågor till lokalt perspektiv och hållbarhet med fokus på energi och klimat. För detta tycker han att HUV:s närhet till kommunerna och andra målgrupper gör organisationen till ett fantastiskt verktyg för att nå ut med kunskap och hjälpa aktörer att göra skillnad.

Miljöjulkalendern 2012 - med transportfokus och en tävling bakom luckorna

Hållbar utveckling Väst kommer även i år ta fram en julkalender med gröna tips inför en förhoppningsvis vit jul! Årets tema är transporter. Från 1 december fram till julafton kommer det varje dag finnas en ny lucka att öppna på miljöjulkalendern.se. Luckorna kommer innehålla både tips och information. Bakom en av dem döljer sig dessutom en tävling där segraren kan vinna ett fint pris.