Om nätverket

Kommunnätverket för hållbar utveckling

Kommunnätverket för Hållbar utveckling har som syfte att via samverkan mellan kommuner och andra aktörer stärka och växla upp varje medverkande kommuns arbete med hållbar utveckling.

Nätverket stödjer kommunernas strategiska miljöarbete. Detta sker genom erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande aktiviteter samt genom samverkan i arbetsgrupper och inom projekt.

Nätverket ger tillgång till:

  •  En bred kompetens och stor erfarenhet inom hållbar utveckling hos de engagerade medlemskommunerna.
  • Möjligheter att utveckla det strategiska miljöarbetet och projektidéer i samverkan med andra.
  • Samverkan i arbetsgrupper med kommunala tjänstemän med olika fokusområden.
  • Engagerade projektledare som driver arbetsgrupperna mot konkreta resultat.
  • Uppskattade och välarrangerade kompetensutvecklande aktiviteter riktade mot olika tjänstemannagrupper och politiker i kommunen.
  • Intressanta samverkanspartners som t ex Länsstyrelsen i Västra Götaland, Trafikverket, Energimyndigheten, Miljöstyrningsrådet och Västra Götalandsregionen.

Kommunnätverket arbetar utifrån kommunernas behov. Samverkan sker dels genom att kommunerna tillsammans utvecklar och genomför konkreta aktiviteter, men framförallt genom arbetsgrupperna. I grupperna deltar olika tjänstemän från respektive kommun som berörs eller har nytta av gruppens inriktning. I dag finns fem grupper; miljömål/miljöstrategiskt arbete, miljökommunikation, naturvård, transporter och upphandling. Målet är att grupperna ska nå konkreta resultat som kan vara till nytta för samtliga nätverkskommuner. 

Nytt i nätverket

René Mortensen ny på HUV

Vi är glada att välkomna René Mortensen som börjar som energi- och klimatrådgivare och projektledare på HUV 1 september. Han har tidigare varit projektledare på Västernorrlands Energikontor och är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet.

Dokumentationen från danmarksresan finns nu på webben!

Den 29-31 maj åkte deltagare från 19 kommuner i Västra Götaland på en studieresa till Danmark med tre olika destinationer som mål. Albertslund, Samsö och Aarhus stod på programmet. 

Vikarierande energi- och klimatrådgivare/projektledare sökes

Vi söker en vikarie för Pauline hos oss som ska vara föräldraledig. I tjänsten ingår dels att vara energi- och klimatrådgivare i Kungsbacka kommun och dels att leda några av HUV:s energieffektiviseringsprojekt.