Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus – En marknadsöversikt

Marknadsöversikten ska underlätta för köpare av småhus att hitta vilka företag som kan leverera energieffektiva hus och passivhus.

Marknadsöversikt över småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus

Nu är den nya marknadsöversikten över energieffektiva småhus färdig! Du hittar den här, publicerad i juni 2011.

Under 2009 togs en marknadsöversikt fram som visade på vilka småhusföretag som kan leverera energieffektiva småhus. Arbetet gjordes av en projektgrupp bestående av Hållbar utveckling Väst, Passivhuscentrum och kommunala energi- och klimatrådgivare med input från Västra Götalandsregionen och Trä- och möbelindustriförbundet. Kontakta projektledaren om du vill få tag på den första versionen.

Under 2011 har en uppdatering av marknadsöversikten gjorts, som har till syfte att underlätta för köpare av småhus att hitta vilka företag som kan leverera energieffektiva hus och passivhus. Syftet är också att företagen själva ska se det som marknadsföring och styra sina produkter mot bättre energiutnyttjande.

Marknadsöversikten är också ett hjälpmedel för de kommunala energi- och klimatrådgivarna att hänvisa till och att använda vid rådgivning. Småhustillverkarna som deltar i projektet erbjuds också en endagsutbildning i energieffektivt byggande.

Relaterade nyheter

Ny marknadsöversikt: allt fler energieffektiva småhus

Allt fler småhusleverantörer har energieffektiva hus i sina kataloger, det visar en ny marknadsöversikt. De effektivaste husen har klart lägre livscykelkostnad än leverantörernas standardhus.