biogas_lastbil.jpg

4,5 miljoner satsas på flytande biogas till lastbilar i västsverige

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen har idag beslutat att satsa ca 4,5 MSEK i ett utvecklingsprojekt med syfte att samordna, utvärdera och informera om demonstrationer av flytande biogas till lastbilar i Västsverige.

Idag har regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslutat att satsa ca 4,5 MSEK i ett utvecklingsprojekt med syfte att samordna, utvärdera och informera om ett antal demonstrationer av flytande biogas till lastbilar i Västsverige.

Vi i Biogasväst är med på ett hörn för att samordna och koordinera med andra biogasprojekt och ser denna satsning (tom år 2021) som en bra regional komplettering till vårt planerade gemensamma nationella LBG innovationskluster.

Läs mer i  pressreleasen nedan och frågor kan besvaras av Bo Ramberg, processledare Biogasväst, bo.ramberg@huv.nu.

http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/vastsverige-satsar-pa-flytande-biogas-i-tunga-transporter,c2599034

Fler nyheter

Rapport Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Nu finns en ny version av rapporten  Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Roliga synergier i innovativt avfallsprojekt

Usch blir till resurs i projektet "Ways2Taste" där forskare vid Högskolan i Borås utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ny produktion i Skara?

Agroväst i Skara ska koordinera ett stort EU-projekt för att vidareutveckla ett grönt bioraffinaderi vid Sötåsenskolan i Töreboda för produktion av biogas.

Bovierian Hönö – en riktig solskenshistoria!

520 m2 monokristallina solcellspaneler, 97 installerade kWp på söder- och västertak samt 85 000 kWh kalkylerad solelsproduktion. Det är resultatet av en idé som föddes i Brf Bovieran Hönö under hösten 2017. En idé som också resulterade i att man tog hjälp av Energi- och klimatrådgivarna för rådgivning under projektets gång. Anläggningen stod klar den 28/6 2018. Precis lagom för att ta del av den strålande sommarsolen!