brf_lysande.jpg
Foto: Lars Hällentorp

Brf Biskopsgården 3 – ett lysande exempel!

Energi- och klimatrådgivarna i Göteborg har under 2017 genomfört ett insatsprojekt om energieffektiv belysning för bostadsrättsföreningar i Göteborg och Partille. Ett 60-tal bostadsrättsföreningar har besökts – en har stuckit ut lite extra ur mängden.

För att få mer information om projektet pratade vi med en av energi- och klimatrådgivarna, Jan Thorstensson, som också var en av de som besökte Brf Biskopsgården 3.

- Vi har genomfört projektet på uppdrag av Energimyndigheten och det har varit ett stort intresse hos bostadsrättsföreningarna. Det har gått ut på att på plats gå igenom deras installerade belysning och ge råd om hur den kan bli mer energieffektiv. Många är duktiga men vi har också hittat flera som har behov av en uppgradering av belysningen. Brf Biskopsgården 3 har kommit väldigt långt i sitt energitänk och därför tycker vi att de bör lyftas fram lite extra.

Vi ställde därför frågan direkt till Mats Bruto, ledamot i Brf Biskopsgården 3, om hur de har tänkt kring sin uppgradering av belysningen i föreningen.
- Det finns ett stort energiintresse i föreningen och när vi förstod att vår belysning hade nått sin tekniska livslängd insåg vi att vi behövde göra något. Vi gjorde upp en kravspecifikation på vad vi ville ha och gick ut på marknaden för att ta in offerter. Idag har vi närvarostyrd LED belysning som dessutom är sektionerad på våningsplanen så att det inte lyser överallt utan bara där man rör sig. Det senaste tillskottet var när vi byggde om vår hiss till LED-tak och närvarostyrning vilket har bidragit till en ytterligare besparing. Vi effektiviserade dessutom hissmotorn och styrningen när vi ändå var på gång. Den största fasta kostnaden vi har är energikostnaderna så där försöker vi jobba hela tiden. Vi har  tilläggsisolerat fasaden och vi har också tittat ur ett energiperspektiv när vi renoverade ventilationssystemet.

Ungefär hur stor årlig besparing har ni gjort på installationerna?
- Det är svårt att säga exakt eftersom vi hela tiden jagar kilowattimmar men jag bedömer besparingen isolerat belysningen vara någonstans mellan 10–15% av vår totala förbrukning av fastighetsel.

Vad blir nästa energibesparande åtgärd i föreningen?
- Vi har precis tagit in fem offerter för att byta alla fönster och balkongdörrar i föreningen. Fönsterbytet i sig ger väl ingen energibesparing men det får ju konsekvenserna att vi får bättre U-värde och kan hålla värmen innanför väggarna. Då kan vi också sänka kurvan på värmen till radiatorerna och göra besparingen på fjärrvärmen. Vi räknar här med att kunna spara minst 10% på uppvärmningen jämfört innan fönsterbytet. En annan sak som vi diskuterar i dagsläget är vattenbesparande åtgärder med perlatorer och duschmunstycken som är enhetliga i alla lägenheter. Där spar vi både vatten och på varmvattenförbrukning.

Dessutom är solceller något som vi har uppe på agendan och diskuterar i föreningen. Här är vi inte ända framme ännu då vi måste utreda hur vi på bästa sätt får alla medlemmar i föreningen att få del av el tillskottet vi får ut av solcellerna.

Styrelsen och medlemmarna i Brf Biskopsgården 3 tittar på helheten när man gör investeringar och diskuterar ofta insatser efter devisen ”det kostar pengar att spara pengar”. Att tänka brett är viktigt för föreningen och varje investering skall kunna ha en rimlig återbetalningstid utifrån ett energi och investeringsperspektiv. Men man jagar inte kostnader in absurdum utan vill ha trovärdiga leverantörer som håller vad de lovar. Sammantaget visar Brf Biskopsgården 3 på och en klar strategi i sina investeringar och med ett uttalat energiperspektiv som en del i varje tänkt investering. Ett lysande exempel i jakten på att bli så energieffektiv som möjligt!

Text och bild: Lars Hällentorp

Fler nyheter

Kan koldioxidbudgetar få fler att greppa miljömålen?

Hur kan lokala koldioxidbudgetar hjälpa Sverige att nå de nationella klimatmålen? Och är koldioxidbudgetar ett bra verktyg för att skapa förståelse för och förankra den lokala miljöpolitiken. Det var två frågor som diskuterades när miljöstrategerna i Kommunnätverket för hållbar utveckling träffades häromveckan.

Renare stränder med unik strandstädarkarta

Nedskräpningen av stränder och vatten gör sig extra påmint när sommaren närmar sig. Enligt mätningar som görs regelbundet i Nordsjöområdet är västkusten i särklass skräpigast med 20 upphittade plastbitar per kvadratdecimeter. Men kommunerna längs Bohuskusten har gått samman och tagit fram en strandstädarkarta – där alla kan hjälpa till att få stränderna renare.

Webbutbildning om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

Länk till en webbutbildning framtagen av VGR om klimatsmart mat och hälsosamma måltider

En sammanfattning från Gasdagarna

Gasbranschen träffades under två intensiva dagar i Båstad den 15-16 maj. Biogasen tog stor plats på konferensen och här kommer lite noteringar om aktuell information som förmedlades

Tunga arbetsfordon på gång

CNH med tunga varumärken som Iveco, New Holland etc har nyligen slutit en biogasöverenskommelse med Italienska staten och lanserat ett nytt hjullastarkoncept som drivs på gas.