camilla20othomas20516x290.jpg

Det personliga mötet en framgångsfaktor!

Energi- och klimatrådgivarna i Skara, Götene, Vara, Essunga och Grästorp kopplar an till aktuell forskning i sitt arbete med personlig energirådgivning.

Nyligen publicerades uppsatsen Goda råd är inte dyra! av Are Kjeang som genomfört ett forskningsprojekt på Karlstad universitet. Uppsatsen beskriver hur viktig personlig energirådgivning är i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Det personliga mötet ute på företag har visat sig vara en framgångsfaktor.

 - Det är först på plats som man ser hur saker fungerar och vilka lösningar som man kan erbjuda kunden för att minska på sin energianvändning, säger energirådgivare Thomas Skagenborg.

http://www.skara.se/nyheter/nyheter/2018-11-09-personlig-radgivning-ovarderlig-for-ett-mer-hallbart-samhalle.html

I november genomför energirådgivarna en föreläsningsserie som belyser hur vi lever och hur vi kan lära oss minska energianvändningen och klimatutsläpp genom smarta val.

Föreläsningarna genomförs i samarbete med Studiefrämjandet på följande platser kl 18:30:

Götene: 13/11, Götenesalen i Centrumhuset
Vara: 22/11, Biblioteket
Grästorp: 22/11, Bellmansalen i Biblioteket
Skara: 28/11, Prubbasalen i Biblioteket
Nossebro: 29/11, Läshörnan i Biblioteket

Kontaktpersoner

Thomas Skagenborg, Telefon 0511-32554

Camilla Funke, Telefon: 0511-32577

 

Fler nyheter

Rapport Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Nu finns en ny version av rapporten  Biogasdriven färjeled – Hönöleden.

Roliga synergier i innovativt avfallsprojekt

Usch blir till resurs i projektet "Ways2Taste" där forskare vid Högskolan i Borås utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.

Ny produktion i Skara?

Agroväst i Skara ska koordinera ett stort EU-projekt för att vidareutveckla ett grönt bioraffinaderi vid Sötåsenskolan i Töreboda för produktion av biogas.

Bovierian Hönö – en riktig solskenshistoria!

520 m2 monokristallina solcellspaneler, 97 installerade kWp på söder- och västertak samt 85 000 kWh kalkylerad solelsproduktion. Det är resultatet av en idé som föddes i Brf Bovieran Hönö under hösten 2017. En idé som också resulterade i att man tog hjälp av Energi- och klimatrådgivarna för rådgivning under projektets gång. Anläggningen stod klar den 28/6 2018. Precis lagom för att ta del av den strålande sommarsolen!