Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Projektledare sökes - förnybar energi och hållbar samhällsutveckling

Hållbar utveckling Väst söker ny medarbetare inom förnybar energi och hållbar samhällsplanering. Vi söker även en processledare och samordnare inom nätverk för energieffektivisering i företag.

Processledare sökes – Nätverk för energieffektivisering företag

Hållbar utveckling Väst söker nya medarbetare för vår satsning för energieffektisering i företag som startar i höst. Vi söker även en samordnare.

Samordnare sökes – Nätverk för energieffektivisering i företag

Hållbar utveckling Väst söker nya medarbetare för vår satsning för energieffektisering i företag som startar i höst. Vi söker även en processledare