Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

SMHI hjälper kommuner klimatanpassa

SMHI har utvecklat en ny konsulttjänst för att hjälpa kommunerna komma igång med sitt lokala anpassningsarbete.

Slutseminarium SEEMORE - med tema cykel 24 februari, Uddevalla

Välkommen på konstadsfritt slutseminarium SEEMORE - med tema cykel 24 februari, Uddevalla

Fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare sökes!

Energimyndigheten har nyligen öppnat en utlysning som söker fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare över hela landet för mätningar av energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till att nå lågenerginivå.