Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Vill skala upp redesign av kläder till industriell nivå

Västra Götalandsregionen vill skala upp sitt re:textileprojekt för kläder till industriell nivå. En förstudie som gjorts av Textilhögskolan i Borås visar att det finns stora möjligheter, men också ett antal hinder som måste övervinnas, bland dem att skapa fungerande system för klädinsamling, logistik och produktion.

Bonde På Köpet

LRF och Sveriges bönder satsar mobilt

Ny tidning från HAV

Havs- och vattenmyndigheten ska börja ge ut en papperstidning som tar ett brett grepp om vattenfrågorna. Tidningen som ska heta Hav och vatten kommer att vara gratis och ges ut fyra gånger om året.