Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Årets Camp 2050 i Nässjö

90-talet energi- och klimatrådgivare på plats på årets Camp 2050 i Nässjö!

Delregionträff i Svenljunga den 24 september 2015

Den 24 september träffades Energi- och klimatrådgivarna i Göteborg och sjuhärad i Svenljunga för höstens delregionträff.

 

Det börjar med Fairtrade

Torka under regnperioden, skyfall mitt i skördetid. Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för odlare av våra vanligaste råvaror. Samtidigt vill allt fler konsumenter att deras varor skall produceras med större miljöhänsyn. Men utan mat på bordet, hur ska odlarna kunna ta ansvar för en hållbar produktion?