Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Besök kretsloppsveckan i Borås!

I september, v 38, pågår kretsloppsveckan och Trafikantveckan i Borås

Trafikverket skyddar ängsblommor

Våra ängsblommor blir allt ovanligare och växer numera ofta vid vägkanten. Trafikverket Väst gör sitt bästa för att skydda dem och vill nu sprida sin speciella inventeringsmetod till övriga landet. Inventeringsmetoden går ut på att skanna av vägkanterna där de sällsynta och fridlysta blommorna finns, för att kunna skriva speciella förhållningsregler för driftentreprenörerna på just de sträckorna. Inventeringsmetoden är unik för Trafikverkets region Väst, och nu hoppas Trafikverkets miljöexpert Mats Lindqvist att fler av landets regioner vill följa i deras fotspår.

Energikontoren sverige i Almedalen.

Den 2 Juli deltog Energikontoren sverige med sitt seminarium på Miljöaktuellts arena i Almedalen.