Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Välkommen till Lights in Alingsås den 26 september - 2 november

 år firar Lights in Alingsås 15-års jubileum. Då passar vi på att bryta tystnaden och addera ytterligare ett sinne. En av årets stora nyheter är att ljusinstallationerna tonsätts av delar från Edward Griegs största verk: musiken till Henrik Ibsens pjäs Peer Gynt. Ljusslingan, som löper genom Nolhaga park, blir mer interaktiv över lag.

Ny film ska inspirera till fler våtmarker

I våtmarken renas vattnet på sin väg genom jordbrukslandskapet. Men det är bara en av fördelarna med att anlägga en våtmark. I en ny film från Jordbruksverket berättar lantbrukaren Erik Levander på Gotland om hur våtmarken gav gården ett lyft med ökat djurliv och en mer lättbrukad åker.

Allt fler kommuner bygger kretsloppsparker

Allt fler kommuner bygger kretsloppsparker i vilka man kombinerar återvinning, återbruk och sociala projekt.