Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Energikontoren Sverige svarar på remiss från Miljö- och energidepartementet

Energikontoren Sverige kommer att svara på remissen från Miljö- och energidepartementet angående Energimyndighetens översyn av energi- och klimatrådgivningen.

Energimyndigheten: Fler svenska kommuner ska delta i EU-program

I år har energikontoren börjat agera som Regionala Utvecklingsledare (RUL) på uppdrag av Energimyndigheten. En nyhet är att vi också informerar om EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Wille Kuha på Energikontoret i Mälardalen träffade Pia Norrman på Energimyndigheten för att ta tempen på det nya EU-uppdraget.

 

Nu har Energikalkylen fått nytt utseende och digital kampanj

Idag nylanserar Energimyndigheten verktyget Energikalkylen med nytt förbättrat utseende. Under sommaren genomförs en kampanj för att få fler att använda Energikalkylen och uppmärksamma energieffektivisering i hemmet. Samtidigt lyfter vi fram det stöd som den kommunala energi- och klimatrådgivningen kan ge.