Fler kurser i utvärderingsmetodik under 2012

Det blir ytterligare sex tillfällen att lära sig mer om utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare samt energikontor under 2012. Tidigare har det varit fyra tillfällen spridda över landet, med det senaste i Umeå igår.

Alla kommunala energi- och klimatrådgivare och energikontor kommer att bjudas in till de nya kurstillfällena när datum och orter är klara.

I samband med årets kurser har även en handbok i utvärderingsmetodik tagits fram. Den kommer att vara klar i slutet av 2011 och distribueras då av Energimyndigheten.

HUV projektleder, FSEK (Föreningen Sveriges regionala Energikontor) är projektägare och Energimyndigheten finansierar utbildningarna.

Fler nyheter

Däckrazzia i augusti

Energimyndigheten kommer i augusti att delta i Däckrazzia – en satsning i samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen och Däckbranschens informationsråd.

Semester!

Semesterstängt

Så blir kommuner mer hållbara!

Det finns mycket som skiljer i förutsättningarna för Sveriges kommuner. Några är små och avfolkas kanske, medan större städer har en ökande befolkning med mer avfall, mer transporter.